Ämnen

Ämne inom sektion

Biologi

Astronomi och dess inriktningar

Astronomi (TNASTR00, FD)
Astronomy

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Nikolai Piskunov
Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen
Allmän studieplan för astronomi

Inriktning: Astrofysik (TNASTR01, FD)
Astrophysics

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Nikolai Piskunov
Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen
Allmän studieplan för astronomi med inriktning mot astrofysik

Astronomi och astrofysik

Astronomi och astrofysik(TNASTR02, FD)
Astronomy and Astrophysics

Forskarutbildningsansvarig professor: Nikolai Piskunov
Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen
Allmän studieplan för astronomi och astrofysik

Beräkningsvetenskap och dess inriktningar

Beräkningsvetenskap (TNBEVE00, FD/TD)
Scientific Computing

Forskarutbildningsansvarig professor: Lina von Sydow
Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för beräkningsvetenskap

Inriktning: Numerisk analys (TNBEVE01, FD/TD)
Numerical analysis

Forskarutbildningsansvarig professor: Ken Mattsson
Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys

Bioinformatik 

Bioinformatik (TNBIIN00, FD/TD)
Bioinformatics

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Bengt Persson
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för bioinformatik

Biokemi 

Biokemi (TNBIKE00, FD/TD)
Biochemistry 

Forskarutbildningsansvarig professor: Mikael Widersten 
Institutionen för kemi - BMC, kemiska sektionen
Allmän studieplan för biokemi

Biologi och dess inriktningar

Biologi (TNBIOL00, FD)
Biology

Forskarutbildningsansvarig professor: Peter Eklöv
Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi

Inriktning: Ekologisk botanik (TNBIOL02, FD)
Ecological Botany

Forskarutbildningsansvarig professor: Jon Ågren
Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot ekologisk botanik

Inriktning: Ekotoxikologi (TNBIOL03, FD)
Environmental Toxicology

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Joëlle Rüegg
Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot ekotoxikologi

Inriktning: Evolutionär funktionsgenomik (TNBIOL24, FD)
Evolutionary Functional Genomics 

Forskarutbildningsansvarig professor: Martin Lascoux
Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot evolutionär funktionsgenomik

Inriktning: Evolutionär genetik (TNBIOL05, FD)
Evolutionary Genetics

Forskarutbildningsansvarig professor: Vaishali Katju
Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot evolutionär genetik

Inriktning: Evolutionär organismbiologi (TNBIOL23, FD)
Evolutionary Organismal Biology

Forskarutbildningsansvarig professor: Per Ahlberg
Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot evolutionär organismbiologi

Inriktning: Fysiologisk botanik (TNBIOL06, FD)
Physiological Botany

Forskarutbildningsansvarig professor: Peter Engström
Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot fysiologisk botanik

Inriktning: Jämförande fysiologi (TNBIOL08, FD)
Comparative Physiology

Forskarutbildningsansvarig professor: Åsa Mackenzie
Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot jämförande fysiologi

Inriktning: Limnologi (TNBIOL09, FD)
Limnology

Forskarutbildningsansvarig professor: Peter Eklöv
Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot limnologi

Inriktning: Miljötoxikologi (TNBIOL27, FD)
Environmental Toxicology

Forskarutbildningsansvarig professor: Joëlle Rüegg
Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot miljötoxikologi

Inriktning: Mikrobiologi (TNBIOL10, FD/TD)
Microbiology 

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Staffan Svärd
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot mikrobiologi

Inriktning: Molekylär bioteknik (TNBIOL11, TD)
Molecular Biotechnology

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Johan Elf
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot molekylär bioteknik

Inriktning: Molekylär cellbiologi (TNBIOL12, FD/TD)
Molecular Cell Biology

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Anders Virtanen
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot molekylär cellbiologi

Inriktning: Molekylär evolution (TNBIOL13, FD/TD)
Molecular Evolution

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Siv Andersson
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot molekylär evolution

Inriktning: Molekylär immunologi (TNBIOL14, FD)
Molecular Immunology

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Lars Hellman
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot molekylär immunologi

Inriktning: Människans evolution och genetik (TNBIOL28, FD) 
Human Evolution and Genetics

Forskarutbildningsansvarig professor: Mattias Jakobsson
Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot människans evolution och genetik

Inriktning: Populationsbiologi (TNBIOL17, FD)
Population Biology

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Jacob Höglund
Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot populationsbiologi

Inriktning: Strukturbiologi (TNBIOL18, FD)
Structural Biology

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Stefan Knight
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot strukturbiologi

Inriktning: Systematik (TNBIOL25, FD)
Systematics

Forskarutbildningsansvarig professor: Peter Eklöv
Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot systematik

Inriktning: Zooekologi (TNBIOL21, FD)
Animal Ecology

Forskarutbildningsansvarig professor: Anna Qvarnström
Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot zooekologi

Inriktning: Zoologisk bevarandebiologi (TNBIOL26, FD)
Animal Conservation

Forskarutbildningsansvarig professor: Anna Qvarnström
Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot zoologisk bevarandebiologi

Inriktning: Zoologisk utvecklingsbiologi (TNBIOL22, FD)
Animal Development

Forskarutbildningsansvarig professor: Elena Jazin
Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för biologi med inriktning mot zoologisk utvecklingsbiologi

Datavetenskap och dess inriktningar

Datavetenskap (TNDAVE00, FD/TD)
Computer Science

Forskarutbildningsansvarig professor: Stefanos Kaxiras
Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Di Yuan
Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för datavetenskap

Inriktning: Databasteknik (TNDAVE04, FD/TD)
Database Technology

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Di Yuan
Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för datavetenskap med inriktning mot databasteknik

Inriktning: Datavetenskapens didaktik (TNDAVE05, FD/TD)
Computing Education Research

Forskarutbildningsansvarig professor: Åsa Cajander
Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik

Inriktning: Datorkommunikation (TNDAVE01, FD/TD)
Computer Communication

Forskarutbildningsansvarig professor: Stefanos Kaxiras
Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för datavetenskap med inriktning mot datorkommunikation

Inriktning: Inbyggda system (TNDAVE06, FD/TD)
Embedded Systems

Forskarutbildningsansvarig professor: Wang Yi
Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för datavetenskap med inriktning mot inbyggda system

Inriktning: Människa-datorinteraktion (TNDAVE02, FD/TD)
Human-Computer Interaction

Forskarutbildningsansvarig professor: Mike Hazas
Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion

Datoriserad bildbehandling

Datoriserad bildbehandling (TNDBIB00, TD)
Computerised Image Processing

Forskarutbildningsansvarig professor: Ingela Nyström
Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för datoriserad bildbehandling

Elektroteknik och dess inriktningar

Inriktning: Nätverksbaserade inbyggda system (TNELTE06, TD) 
Networked Embedded Systems 

Forskarutbildningsansvarig professor: Thiemo Voigt
Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen
Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot nätverksbaserade inbyggda system

Inriktning: Reglerteknik (TNELTE01, TD)
Automatic Control

Forskarutbildningsansvarig professor: Alexander Medvedev
Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot reglerteknik

Inriktning: Reglerteknik (TNELTE02, TD)
Automatic Control

Forskarutbildningsansvarig professor: Subhrakanti Dey
Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen
Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot reglerteknik

Inriktning: Signalbehandling (TNELTE04, TD)
Signal Processing

Forskarutbildningsansvarig professor: Subhrakanti Dey
Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen
Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot signalbehandling

Inriktning: Signalbehandling (TNELTE03, TD)
Signal Processing

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: David Sumpter
Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot signalbehandling

Fysik och dess inriktningar

Fysik (TNFYSI00, FD/TD)
Physics

Forskarutbildningsansvarig professor: Susanne Mirbt
Biträdande forskarutbildningsansvariga: Björgvin Hjörvarsson, Göran Ericsson, Olle Eriksson, Arnaud Ferrari, Karin Schönning, Philippe Wernet, Håkan Rensmo, Annica Black Schaffer
Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen
Allmän studieplan för fysik

Inriktning: Astrofysik (TNFYSI01, FD)
Astrophysics

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Nikolai Piskunov
Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen
Allmän studieplan för fysik med inriktning mot astrofysik

Inriktning: Atom-, molekyl- och kondenserade materiens fysik (TNFYIS02, FD)
Atomic, Molecular and Condensed Matter Physics

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Susanne Mirbt
Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen
Allmän studieplan för fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och kondenserade materiens fysik

Inriktning: Biofysik (TNFYSI03, FD)
Biophysics

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: David van der Spoel
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för fysik med inriktning mot biofysik

Inriktning: Fysikens didaktik (TNFYSI05, FD)
Physics Education

Forskarutbildningsansvarig professor: Susanne Mirbt
Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen
Allmän studieplan för fysik med inriktning mot fysikens didaktik

Inriktning: Kärnfysik (TNFYSI07, FD/TD)
Nuclear Physics

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Karin Schönning
Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen
Allmän studieplan för fysik med inriktning mot kärnfysik

Inriktning: Rymd- och plasmafysik (TNFYSI08, FD/TD)
Space and Plasma Physics

Forskarutbildningsansvarig professor: Nikolai Piskunov
Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen
Allmän studieplan för fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik

Inriktning: Tillämpad kärnfysik (TNFYSI09, FD)
Applied Nuclear Physics

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Göran Ericsson 
Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen
Allmän studieplan för fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik

Geofysik och dess inriktningar

Inriktning: Fasta jordens fysik (TNGEFY01, FD)
Solid Earth Physics

Forskarutbildningsansvarig professor: Alireza Malehmir
Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik

Inriktning: Seismologi (TNGEFY02, FD)
Seismology

Forskarutbildningsansvarig professor: Alireza Malehmir
Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för geofysik med inriktning mot seismologi

Geovetenskap och dess inriktningar

Inriktning: Historisk geologi och paleontologi (TNGEVE03, FD)
Historical Geology and Palaeontology

Forskarutbildningsansvarig professor: Jorijntje Henderiks
Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för geovetenskap med inriktning mot historisk geologi och paleontologi

Inriktning: Miljöanalys (TNGEFY05, FD/TD)
Environmental Analysis

Forskarutbildningsansvarig professor: Giuliano Di Baldassarre
Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för geovetenskap med inriktning mot miljöanalys

Inriktning: Mineralogi, petrologi och tektonik (TNGEVE06, FD)
Mineralogy, Petrology and Tectonics

Forskarutbildningsansvarig professor: Peter Lazor
Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik

Inriktning: Naturgeografi (TNGEVE07, FD)
Physical Geography

Forskarutbildningsansvarig professor: Veijo Pohjola
Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för geovetenskap med inriktning mot naturgeografi

Hydrologi

Hydrologi (TNHYDR00, FD/TD)
Hydrology

Forskarutbildningsansvarig professor: Fritjof Fagerlund
Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för hydrologi

Kemi och dess inriktningar

Kemi (TNKEMI00, FD)
Chemistry

Forskarutbildningsansvarig professor: Jan Streuff
Biträdande forskarutbildningsansvariga professorer: Helena Grennberg, Mikael Widersten och Jonas Bergquist 
Institutionen för kemi - BMC, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi

Kemi (TNKEMI14, FD)
Chemistry

Forskarutbildningsansvarig professor: Sascha Ott
Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi

Inriktning: Analytisk kemi (TNKEMI01, FD)
Analytical Chemistry

Forskarutbildningsansvarig professor: Jonas Bergquist
Institutionen för kemi - BMC, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi med inriktning mot analytisk kemi

Inriktning: Biofysik (TNKEMI02, FD)
Biophysics

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: David van der Spoel
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för kemimed inriktning mot biofysik

Inriktning: Fysikalisk kemi (TNKEMI04, FD)
Physical Chemistry

Forskarutbildningsansvarig professor: Leif Hammarström
Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi med inriktning mot fysikalisk kemi

Inriktning: Kemisk fysik (TNKEMI10, FD)
Chemical Physics

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Leif Hammarström
Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi med inriktning mot kemisk fysik

Inriktning: Makromolekylär kemi (TNKEMI16, FD)
Macromolecular Chemistry

Forskarutbildningsansvarig professor: Jöns Hilborn
Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi med inriktning mot makromolekylär kemi

Inriktning: Materialkemi (TNKEMI13, FD)
Materials Chemistry

Forskarutbildningsansvarig professor: Daniel Brandell
Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Leif Nyholm
Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi med inriktning mot materialkemi

Inriktning: Mikrobiell kemi (TNKEMI12, FD/TD)
Microbial Chemistry

Forskarutbildningsansvarig professor: Peter Lindblad
Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi med inriktning mot mikrobiell kemi

Inriktning: Molekylär biomimetik (TNKEMI11, FD)
Molecular Biomimetics

Forskarutbildningsansvarig professor: Johannes Messinger
Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi med inriktning mot molekylär biomimetik

Inriktning: Oorganisk kemi (TNKEMI06, FD)
Inorganic Chemistry

Forskarutbildningsansvarig professor: Leif Nyholm
Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi med inriktning mot oorganisk kemi

Inriktning: Organisk kemi (TNKEMI07, FD)
Organic Chemistry

Forskarutbildningsansvarig professor: Helena Grennberg
Institutionen för kemi - BMC, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi med inriktning mot organisk kemi

Inriktning: Polymerkemi (TNKEMI08, FD/TD)
Polymer Chemistry

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Jöns Hilborn
Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi med inriktning mot polymerkemi

Inriktning: Teoretisk kemi (TNKEMI15, FD)
Theoretical Chemistry

Forskarutbildningsansvarig professor: Roland Lindh
Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen
Allmän studieplan för kemi med inriktning mot teoretisk kemi

Maskininlärning

Maskininlärning (TNMASK00, FD/TD)
Machine Learning

Forskarutbildningsansvarig professor: David Sumpter
Institutionen för informationsteknologi, matematiska-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för maskininlärning

Matematik

Matematik (TNMATE00, FD)
Mathematics

Forskarutbildningsansvarig professor: Volodymyr Mazorchuk
Matematiska institutionen, matematiska-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för matematik

Meteorologi

Meteorologi (TNMETE00, FD)
Meteorology

Forskarutbildningsansvarig professor: Anna Rutgersson
Institutionen för geovetenskaper, geovetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för meteorologi

Molekylär biovetenskap

Molekylär biovetenskap (TNMOBI00, FD)
Molecular Life Science

Forskarutbildningsansvarig professor: Suparna Sanyal
Biträdande forskarutbildningsansvariga professorer: Stefan Knight, Anders Virtanen, Filipe Maia, Bengt Persson, Siv Andersson och Johan Elf
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen
Allmän studieplan för molekylär biovetenskap

Naturresurser och hållbar utveckling

Naturresurser och hållbar utveckling (TNNRHU00, FD)
Natural Resources and Sustainable Development

Forskarutbildningsansvarig professor: Valentin Troll
Institutionen för geovetenskaper, geovetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för naturresurser och hållbar utveckling

Teknisk fysik och dess inriktningar

Teknisk fysik (TNTEKF16, TD)
Engineering Science

Forskarutbildningsansvarig professor: Jörgen Olsson
Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik

Inriktning: Atmosfäriska urladdningar (TNTEKF01, TD/FD)
Electrical Discharges in the Atmosphere

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Mats Leijon
Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot atmosfäriska urladdningar

Inriktning: Byggteknik och byggd miljö (TNTEKF20, TD/FD)
Civil Engineering and Built Environment

Forskarutbildningsansvarig professor: Joakim Widén
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell telknik, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot byggteknik och byggd miljö

Inriktning: Elektricitetslära (TNTEKF02, TD/FD)
Science of Electricity

Forskarutbildningsansvarig professor: Mats Leijon
Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära

Inriktning: Elektronik (TNTEKF03, TD)
Electronics

Forskarutbildningsansvarig professor: Shili Zhang
Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Zhen Zhang
Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Inriktning: Elektronik (TNTEKF21, TD)
Electronics

Forskarutbildningsansvarig professor: Marika Edoff 
Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Inriktning: Fasta tillståndets fysik (TNTEKF04, TD)
Solid State Physics

Forskarutbildningsansvarig professor: Lars Österlund
Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

Inriktning: Hållfasthetslära (TNTEKF05, TD)
Solid Mechanics

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Kristofer Gamstedt
Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot hållfasthetslära

Inriktning: Industriell teknik (TNTEKF19, TD)
Industrial Engineering and Management

Forskarutbildningsansvarig professor: Enrico Baraldi
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik

Inriktning: Materialanalys (TNTEKF07, FD/TD)
Materials Analysis

Forskarutbildningsansvarig professor: Klaus Leifer
Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot materialanalys

Inriktning: Materialvetenskap (TNTEKF08, TD)
Materials Science

Forskarutbildningsansvarig professor: Håkan Engqvist
Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Cecilia Persson
Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap

Inriktning: Medicinsk teknik (TNTEKF22, FD/TD)
Biomedical Engineering

Forskarutbildningsansvarig professor: Maria Tenje
Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Cecilia Persson
Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot medicinsk teknik

Inriktning: Mikrosystemteknik (TNTEKF09, TD)
Microsystems Technology

Forskarutbildningsansvarig professor: Klas Hjort
Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Maria Tenje
Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Inriktning: Mikrovågsteknik (TNTEKF10, TD)
Microwave Technology

Ingen nyantagning
Forskarutbildningsansvarig professor: Jörgen Olsson
Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen
Allmän studieplan teknisk fysik med inriktning mot mikrovågsteknik

Inriktning: Nanoteknologi och funktionella material (TNTEKF15, TD/FD)
Nano Technology and Functional Materials

Forskarutbildningsansvarig professor: Maria Strömme
Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material

Inriktning: Tillämpad mekanik (TNTEKF18, TD)
Applied Mechanics

Forskarutbildningsansvarig professor: Per Isaksson
Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot tillämpad mekanik

Inriktning: Tribomaterial (TNTEKF11, TD)
Tribo Materials

Forskarutbildningsansvarig professor: Staffan Jacobson
Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen
Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial

Teoretisk fysik

Teoretisk fysik (TNTEFY00, FD/TD)
Theoretical Physics

Forskarutbildningsansvarig professor: Ulf Danielsson
Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen
Allmän studieplan för teoretisk fysik

Tillämpad matematik och statistik

Tillämpad matematik och statistik (TNMAST01, FD)
Applied Mathematics and Statistics

Forskarutbildningsansvarig professor: Erik Ekström
Matematiska institutionen, matematiska-datavetenskapliga sektionen
Allmän studieplan för tillämpad matematik och statistik

Senast uppdaterad: 2023-09-27