Blanketter och mallar

Antagning

Mall för avtal

För gemensam forskarutbildning mellan lärosäten (joint/double degree) kontakta kansliet.

Medel för gemensamma forskarutbildningskurser

Opponent, betygsnämnd, protokoll

Mall för studieplaner

Delegation av ansvarsområden för FUAP

Ansökan om förlängning av doktorandanställning 

Byte av handledare

Studieavbrott 

Senast uppdaterad: 2022-11-21