Blanketter och mallar

Antagning

Mall för avtal

För gemensam forskarutbildning mellan lärosäten (joint/double deggre) kontakta kansliet.

Medel för gemensamma forskarutbildningskurser

Opponent, betygsnämnd, protokoll

Studieplaner

Uppföljning

Delegation av ansvarsområden för FUAP

Ansökan om förlängning av doktorandanställning 

avbrott av forskarutbildning 

Senast uppdaterad: 2022-06-02