Blanketter och mallar

Antagning

Mall för avtal

Begreppet industridoktorand innefattar doktorander vars anställning är förlagd till annan organisation än Uppsala universitet, som till exempel företag, annan myndighet, kommun och forskningsinstitut.

För gemensam forskarutbildning mellan lärosäten (joint/double degree) kontakta kansliet.

Medel för gemensamma forskarutbildningskurser

Opponent, betygsnämnd, protokoll

Mall för studieplaner

Delegation av ansvarsområden för FUAP

Ansökan om förlängning av doktorandanställning 

Byte av handledare

Studieavbrott 

Senast uppdaterad: 2023-09-28