Utvärderingar

Utvärdering av utbildning på forskarnivå 2023-2028

Utbildning på forskarnivå kommer att utvärderas vid samtliga institutioner inom fakulteten enligt modell för utbildningsutvärderingar på forskarnivå (TEKNAT 2022/199).

Modell för utbildningsutvärderingar på forskarnivå - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten - Uppsala universitet (uu.se)


Utvärdering av utbildning på forskarnivå 2017 – 2022

Utbildning på forskarnivå har utvärderas vid samtliga institutioner inom fakulteten enligt modell för utbildningsutvärderingar på forskarnivå (TEKNAT 2017/85). Utbildningsutvärderingen resulterar i en utvärderingsrapport där institutionen sammanfattar de viktigaste slutsatserna utifrån självvärdering och bedömarutlåtande och redovisar planerade åtgärder/utvecklingsinsatser. Denna rapport fastställs av fakultetsnämnden med tillägg om nämndens slutsats.

Uppföljning av enkätstudie inom utbildning på forskarnivå  

Uppföljning av enkätstudie inom utbildning på forskarnivå: Rapport 2018 (1,71 MB)
Uppföljning av enkätstudien: Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv - Doktorander, handledare och alumner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Senast uppdaterad: 2023-09-04