Kontakta oss

Kurskanslier och studentservice

Har du frågor som rör dina kurser, till exempel om antagning, behörighet, registrering och resultatrapportering, ska du vända dig till institutionernas kurskanslier.

Har du generella studierelaterade frågor kan du vända dig till receptionen på Ångström. Där kan du även få hjälp med registerutdrag, intyg, bokning av grupprum och hänvisning.

SCHEMALÄGGARE

Schemafrågor och ändringar gällande civil- och högskoleingenjörsprogram samt program inom geovetenskap, kemi, matematik och hållbar utveckling hanteras av Enheten för studentserviceKontaktaschemafragor-teknat@uu.se.  

Schemaläggning för övriga program sköts av respektive kurskansli. 

Programansvariga 

Civilingenjörsprogram

Högskoleingenjörsprogram

Kandidatprogram

Lärarutbildning (samordnare)

Tvåårigt program som leder mot högskoleexamen (utlyses ej längre)

Masterprogram

Magisterprogram (ettårigt)

Tekniskt/naturvetenskapligt basår

Ämneskoordinatorer

Utbildningsledare

  • Emma Kristensen (civil- och högskoleingenjörsprogram samt tekniska kandidat- och masterprogram)
  • Susanne Paul (naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterprogram samt utbildning på forskarnivå)
  • Sofia Stenler (utbildning på grund- och avancerad nivå)
  • Lena Strålsjö (livslångt lärande, näringslivssamverkan i utbildningen)
  • Magnus Strandås (internationalisering)
  • Sara Lind (internationella utbildningssamarbeten, utbildning på forskarnivå)

Dekan för utbildning

I fakultetens ledning finns förutom vicerektor och ställföreträdande vicerektor tre dekaner, en för forskning, en för samverkan och en för utbildning. Här hittar du kontaktuppgifter till alla i fakultetsledningen.

Nämnder och råd

Senast uppdaterad: 2023-04-21