Banner W

Miljö- och vattenteknikalumner i arbetslivet

Frida Lanshammar arbetar som verkställande direktör

Frida Lanshammar, 45 år, Uppsala.
VD, FCG.
Tog examen år 2004.

"Jag valde att läsa civilingenjörsprogrammet inom miljö- och vattenteknik på grund av mitt natur- och miljöintresse och för att det var en gedigen teknisk utbildning, vilket kändes tryggt inför mitt framtida arbetsliv. Sedan examen har jag träffat på alumner från civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på en rad olika platser och yrkesroller ute i yrkeslivet. Det tycker jag visar på utbildningens bredd och hur mycket ens personlighet styr var man vill hamna. I min yrkesroll är jag bland annat ansvarig för rekrytering. När det dyker upp personer från civilingenjörsprogrammet inom miljö- och vattenteknik är det en kvalitetsstämpel som säger att de har en fantastisk förmåga att sätta sig in i problem och nya uppgifter och leverera på en hög nivå.

Idag arbetar jag inom bistånd- och utvecklingsbranschen. Som VD för FCG:s svenska verksamhet så jobbar jag bland annat med administrativa uppgifter och företagets långsiktiga strategier och mål. Det roligaste och mest utmanande med mitt jobb är att bygga grupper och team med bra dynamik, att våga satsa på personer jag ser potential i samt skapa en miljö där individer och grupper kan utvecklas inom både kompetens och mognad."

Theo arbetar som hållbarhetsstrateg

Theo Voulgaridis, 32 år, Uppsala.
Hållbarhetsstrateg, Norconsult.
Tog examen år 2017.

"Min yrkesroll går ut på att driva Norconsults hållbarhetsarbete vilket är ett jobb som är både varierande och utvecklande. Arbetsdagarna ser olika ut, exempelvis kan jag hålla i utbildningar, bevaka politiken eller hjälpa mina kollegor att konkretisera vad hållbarhet innebär för specifika projekt. Just nu arbetar jag med bolagets hållbarhetsrapport. En av mina främsta erfarenheter från civilingenjörsstudierna i Uppsala kopplat till min nuvarande roll är självförtroendet att ta mig an och hantera komplexa arbetsuppgifter. Till en början kan det kännas överväldigande men med en systematisk metod kan uppgiften förenklas och brytas ner steg för steg.

Så länge jag kan minnas har jag känt ett stort engagemang för miljö- och klimatfrågor och därför kändes valet att börja civilingenjörsprogrammet inom miljö- och vattenteknik naturligt. Programmet lockade också då upplägget och ämnesbredden erbjuder stora möjligheter att fördjupa sig inom olika inriktningar. Det bästa med utbildningen var den stora gemenskapen vi hade i klassen och alla aktiviteter vi gjorde tillsammans. Det sociala var extra viktigt då utbildningen ibland innebar intensiva perioder med heldagar på universitetet plus extra studier på kvällarna.

Jag tycker det är viktigt att studenter med olika bakgrund lockas till programmet för att spegla samhället och inrymma en mångfald av olika perspektiv. Det tror jag skapar goda grundförutsättningar för att utveckla programmet och rusta studenterna för att lösa aktuella samhällsutmaningar."

Cajsa Ståhlberg arbetar som vd och konsult

Cajsa Ståhlberg, 46 år, Stockholm.
VD och konsult, Nex.
Tog examen år 2005.

"Som VD för ett litet konsultbolag på sex personer behöver jag hålla koll på ekonomi, upphandlingar, anbud och hålla kontakt med samarbetspartners och kunder. Jag sköter även rekrytering och personalfrågor. Som konsult arbetar jag främst med utredningar inom vattenrening och biogasproduktion. Ett projekt kan handla om beräkningar och modellering för att öka en biogasanläggnings kapacitet. En stor del av jobbet som konsult handlar om att förstå beställarens behov och få med dem på resan till ett gemensamt lösningsförslag som är genomförbart och faktiskt hjälper dem att lösa problemet i slutändan.

Det roligaste med utbildningen var alla vänner jag fick, och många umgås jag fortfarande med. Speciellt de sista åren innehöll många intressanta kurser och föreläsare som inspirerade mig till att arbeta med det jag fortfarande gör idag. Jag gjorde också ett projekt i Mocambique under utbildningen vilket var roligt och som lärde mig att lösa problem på plats, i ett land med knappa resurser."

Jonathan Arnlund arbetar som miljökonsult

Jonathan Arnlund, 36 år, Uppsala.
Miljökonsult inom vatten- och miljöfrågor, WRS.
Tog examen år 2014.

"Att jobba som konsult innebär att man får uppdrag från kunder som behöver hjälp med något du själv har expertis inom. Som miljökonsult möter jag kunder där det viktigaste är att jag förstår deras problem och behov. Främst arbetar jag med projekt inom grund-, dag- och spillvatten samt föroreningar. Ett projekt som jag jobbade med för ett tag sen handlade om ett kemikalieutsläpp, vid regn och snösmältning, från en avfallsanläggning. Vi började med att åka ut till platsen för att få en uppfattning om hur vattnet rinner på området och var kemikalierna kommer från. Olika reningsmetoder testades i laboratoriet och sedan byggdes tankar och dammar för att pröva metoderna i en mer verklighetstrogen miljö. Allt detta gjorde vi för att ta reda på vilken nivå av rening vi kunde få och vilka metoder som funkade bäst i detta fall. Det var spännande att få använda bredden av mina olika kunskaper inom beräkningar, kemi, modellering och att hitta sätt att kommunicera tydligt och pedagogiskt med kunden."

När jag skulle välja utbildning var jag nära att börja jobba med musik i stället, men jag är väldigt nöjd med mitt val av utbildning. Allt jag jobbar med känns relevant och som att mitt arbete faktiskt gör skillnad. Att arbeta med miljöfrågor är inte en lätt uppgift och det kan gå långsamt framåt, och här är det viktigt att man både kan hitta lösningar på problem och att kunna presentera dessa lösningar för kunden. Utbildningen var en bra förberedelse och vi övade mycket på att kritiskt granska fakta, att tänka logisk, att sortera ut det viktigaste från stora mängder information och hur man arbetar i grupp.

Alexi Lampinen arbetar som konsult

Alexi Lampinen, 33 år, Uppsala.
Konsult inom hydrogeologi, DHI.
Tog examen år 2020.

"När jag tog examen för tre år sedan började jag jobba som konsult inom grund- och dagvatten. Att jobba som konsult innebär att man ofta jobbar med olika projekt samtidigt och då måste man prioritera. Det var något vi övades i redan under utbildningen då vi ofta läste tre kurser samtidigt med laborationer, föreläsningar, inlämningsuppgifter m.m..

Nu har jag precis bytt jobb och jag tror att jag har hittat mitt drömjobb! Jag arbetar fortfarande som konsult, men nu med inriktning på modellering. Jag kommer bland annat jobba med den numeriska yt- och grundvattenmodellen för slutförvaret för kärnbränsle utanför Forsmark. Med den kommer vi kunna utvärdera hur slutförvaret kommer påverka yt- och grundvattnet i närområdetI början av karriären testade jag en del olika arbetsuppgifter och nu vill jag satsa på att specialisera mig och bli riktigt bra inom ett specifikt område.

Jag tycker alla passar för civilingenjörsprogrammet inom miljö- och vattenteknik. Mitt tips för framtida studenter är att engagera sig i den studiesociala verksamheten, det är ett roligt sätt att lära känna nya människor. Ta inte studierna på alltför stort allvar, utan njut av tiden som student och tänk på att mycket i arbetslivet inte kräver perfekta lösningar, vilket är bra att påminna sig om redan under utbildningen."

Jessica arbetar som hydrogeolog i England

Jessica Lindmark är hydrogeolog på Golder Associates UK och arbetar med grundvatten och ytvatten. Just nu är inriktning främst mot gruvor med fokus på modellering och fältstudier. Tidigare jobbade hon för Golder Sverige med grundvatten- och ytvattenfrågor främst inom infrastruktur och byggindustrin. Arbetet är tekniskt utmanande och varierande.

Elin arbetar som miljökonsult

Elin Abrahamsson jobbar som miljökonsult på COWI AB inom förorenade områden. Arbetet består av fältarbete, rapportering av resultat samt att ge förslag på eventuella saneringsåtgärder. Elin tycker att hon har stor användning av sina kunskaper från Markmiljö- och Vattenresurs-blocket men även av de andra kurserna inom programmet som behandlar föroreningar/jordarter mm.

Malin doktorerar inom dricksvattenrening

Malin Ullberg är doktorand på institutionen för vatten och miljö på SLU:s campus Ultuna. Hennes doktorandprojekt handlar om aktiva kolfilter och hur dessa kan användas för att säkra ett dricksvatten som är nästintill fritt från skadliga miljögifter och föroreningar. Ämnet berör både kemi och mikrobiologi, vilket innebär ett varierande och spännande doktorandprojekt med nära samarbete med flera dricksvattenproducenter. Som doktorand är man del av en internationell arbetsplats med chans att åka på spännande konferenser och kurser utomlands.

Håkan arbetar som hållbarhetskonsult

Håkan Emilsson arbetar med hållbarhetsdriven affärsutveckling på U&We i Gamla stan i Stockholm. Det innebär att hjälpa företag att identifiera sina viktigaste hållbarhetsutmaningar och göra strategier för att bli mer lönsamma genom att ta sig an dessa. Det kan innebära förenklade livscykelanalyser, värderingsfrågor och att förstå ekonomi och marknader. Några företag de arbetar med är Max Hamburgare, COOP, Arvid Nordqvist m.fl.

Niklas arbetar som försäljningsingenjör

Niklas Svanberg

Niklas Svanberg jobbar som försäljningsingenjör på ATEK Avvattningsteknik AB med försäljning av utrustning till avlopp och dricksvattenverk. Arbetet går mycket ut på att träffa kunder, besöka reningsverk, utvärdera reningssteg och projektleda installationer. Niklas tycker att han har stor användning av sina kunskaper ifrån programmet och då mest från kurserna  i VA-blocket, men även kunskaper från många grundkurser.

Emma doktorerar inom livscykelanalys

Emma Moberg är doktorand på institutionen för energi och teknik på SLU Ultuna utanför Uppsala. Hennes doktorandarbete handlar om hur en klimatskatt på svenska livsmedel kan utformas för att minska klimatpåverkan med så få negativa effekter som möjligt för andra miljömål.

Emma använder sig av livscykelanalys (LCA) för att beräkna klimatpåverkan från livsmedel. Intresset för LCA väcktes då hon läste en kurs på SLU i Miljömanagement-blocket. Nu undervisar hon själv i den kursen. Arbetet som doktorand är omväxlande med många olika arbetsuppgifter vilket gör det väldigt roligt och utvecklande.

Senast uppdaterad: 2023-03-22