Banner W

Programansvariga

Programansvarig vid Uppsala universitet: Roger Herbert
Tel: 018-471 22 66,  070-325 87 24
Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet
Villav. 16, 752 36 Uppsala
Besöksadress: Geocentrum, Villav. 16, 752 36 Uppsala
Roger.Herbert@geo.uu.seProgramstudierektor vid SLU: Jennifer McConville
Tel: 018-67 28 16, 076-783 70 84
Institutionen för energi och teknik
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7032, 750 07 Uppsala
Besöksadress: MVM-huset, Lennart Hjelms väg 9, Ultuna,
jennifer.mcconville@slu.se
Programrådet för miljö- och vattenteknikprogrammet
Se www.teknat.uu.se

Studievägledning och frågor

För studievägledning eller andra frågor kontakta:
Studievägledare Melinda Alfredéen
Tel: 018-471 6334
Studentservice Ångström
Box 536, 751 21 Uppsala
Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum 11205
Lägerhyddsvägen 1
studievagledare-W@uadm.uu.se
Boka tid hos studievägledaren på www.teknat.uu.se/boka  

Studentsektionen

W-sektionen är en sektion som representerar studenterna på Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik samt även Masterprogrammet i vattenteknik.

W-sektionens hemsida

Senast uppdaterad: 2022-12-14