Blanketter för Teknatstudenter

Här finns främst blanketter för civil- och högskoleingenjörsprogrammen. För blanketter som gäller de naturvetenskapliga programmen som inte återfinns här hänvisas till respektive ämnes studentservice.

Antagning senare del

Ansökningsblankett för antagning till senare del av program för civil- och högskoleingenjörsprogrammen (86 kB)

Exjobb

Kursmålsblankett för exjobb för civil- och högskoleingenjörsprogrammen (640 kB)

Ansökningsblanketten i word för civil- och högskoleingenjörsprogrammen (57 kB)
Ansökningsblankett i pdf för civil- och högskoleingenjörsprogrammen (73 kB)

Samarbetsavtal för externa examensarbeten för civil- och högskoleingenjörsprogrammen
Förbindelse för interna examensarbeten för civil- och högskoleingenjörsprogrammen (34 kB)
Sekretessavtal för examensarbeten för civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Grenval

Blankett för grenval teknisk fysik årskurs 4 (14 kB)


Studieuppehåll och avbrott

Blankett för studieuppehåll med platsgaranti (119 kB)
Ska styrkas med intyg

Blankett för studieavbrott (33 kB)
OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

För studenter vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik:

Digital blankett för studieuppehåll med platsgaranti
Digital blankett för studieavbrott


Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av svensk kurs för civil- och högskoleingenjörsprogrammen (152 kB)
OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

Tillgodoräknande av del av svensk kurs för civil- och högskoleingenjörsprogrammen (89 kB)

Omprövning

Blankett för omprövning (290 kB)