Blanketter för Teknatstudenter

Här finns främst blanketter för civil- och högskoleingenjörsprogrammen. För blanketter som gäller de naturvetenskapliga programmen som inte återfinns här hänvisas till respektive ämnes studentservice.

Antagning senare del

Ansökningsblankett för antagning till senare del av program för civil- och högskoleingenjörsprogrammen. 

Exjobb

Kursmålsblankett för exjobb för civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Ansökningsblanketten i word för civil- och högskoleingenjörsprogrammen
Ansökningsblankett i pdf för civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Samarbetsavtal för externa examensarbeten för civil- och högskoleingenjörsprogrammen
Förbindelse för interna examensarbeten för civil- och högskoleingenjörsprogrammen
Sekretessavtal för examensarbeten för civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Grenval

Blankett för grenval teknisk fysik årskurs 4


Studieuppehåll och avbrott

Blankett för studieuppehåll med platsgaranti
Ska styrkas med intyg

Blankett för studieavbrott
OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

För studenter vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik:
Digital blankett för studieuppehåll med platsgaranti
Digital blankett för studieavbrott


Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av svensk kurs för civil- och högskoleingenjörsprogrammen
OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

Tillgodoräknande av del av svensk kurs för civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Omprövning

Blankett för omprövning