Blanketter

Här finns främst blanketter för civil- och högskoleingenjörsprogrammen. För de blanketter gällandes naturvetarprogrammen som inte återfinns här hänvisas till respektive ämnes studentservice.

Antagning senare del

För blanketter för de naturvetenskapliga programmen hänvisas till respektive ämnes studentservice.

Ansökningsblankett för antagning till senare del av program för civil- och högskoleingenjörsprogrammen. Observera att ansökna till VT20 ska vara inne senast 1 november 2019.

Exjobb

För blanketter för de naturvetenskapliga programmen hänvisas till respektive ämnes studentservice.

Kursmålsblankett för exjobb för civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Ansökningsblanketten i word för civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Ansökningsblankett i pdf för civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Samarbetsavtal för externa examensarbeten för civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Förbindelse för interna examensarbeten för civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Sekretessavtal för examensarbeten för civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Grenval

För blanketter för de naturvetenskapliga programmen hänvisas till respektive ämnes studentservice.

Blankett för grenval teknisk fysik årskurs 4


Studieuppehåll och avbrott

Blankett för studieuppehåll med platsgaranti. Ska styrkas med intyg

Uppehåll utan platsgaranti, meddela din studievägledare via e-post

Blanketten för studieavbrott
OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator


Tillgodoräknande

För blanketter för de naturvetenskapliga programmen hänvisas till respektive ämnes studentservice.

Tillgodoräknande av svensk kurs för civil- och högskoleingenjörsprogrammen
OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

Tillgodoräknande av del av svensk kurs för civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Tillgodoräknande av utländsk kurs för civil- och högskoleingenjörsprogrammen
OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

Blankett för tillgodoräknande (gäller utländsk utbildning) hittar du här under uu.se/student

Omprövning

Blankett för omprövning

Utbytesstudier

Blanketter rörande utbytesstudier finns på centrala studentwebben och på respektive ämnes studentservice.