Arbetsmarknad

Kartlägg alternativen

Lär känna din arbetsmarknad! Här har vi samlat information om hur du kan börja bekanta dig med den arbetsmarknad som väntar och se över dina alternativ. 

 

Prognoser och undersökningar

Prognoser och undersökningar kan ofta ge information om arbetsmarknadens läge i stort för en yrkesgrupp eller en bransch.

Arbetsförmedlingen.se bevakar hela arbetsmarknaden och presenterar statistik på både kort och lång sikt. Två gånger om året görs prognoser för arbetsmarknadens utveckling som presenteras per yrkesområde i rapporten ”Var finns jobben?”. I Yrkeskompassen finns också mer detaljerade yrkesprognoser.

Statistiska centralbyrån gör varje år sin undersökning Arbetskraftsbarometern där information om arbetsmarknadsläget och utsikterna på arbetsmarknaden på ett respektive tre års sikt för olika utbildningsgrupper presenteras.

Sacoförbunden presenterar i Framtidsutsikter prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut år 2023, när många av de som idag utbildar sig kommer att vara redo för arbetsmarknaden.

Arbeta utomlands

Jordklot. Illustration.Att jobba utomlands ger inte bara meriter och ett bredare kontaktnät utan också språkkunskaper och minnen för livet.

  • Arbetsförmedlingen.se har info om utlandsjobb
  • Eures (Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet) samlar info om lediga jobb inom EU och resurser kring att flytta och arbeta utomlands
  • Utlandsjobb.nu är en sökmotor för lediga jobb utomlands


Yrkesroll och kompetens

Det teknisk-naturvetenskapliga området och den arbetsmarknad som ryms inom och kring det är brett och omfattande. Ibland kan det vara svårt att hitta en mer konkret bild av vad man kan jobba med.

Att titta närmare på olika yrkesroller och kompetenser inom området kan ge mer information som hjälper dig göra val utifrån vad du faktiskt vill syssla med på jobbet hela dagarna i framtiden.

UTNs Kompetensguide har som främsta syfte att presentera de utbildningsprogram Uppsala universitet erbjuder inom teknik och naturvetenskap för företag. Utifrån guiden ska framtida arbetsgivare lättare kunna se vad som är unikt för en viss utbildning. Den är också en hjälp för dig som student i att lära dig mer om ditt program och vad du kommer ha för kompetens när du är klar.

  • Ingenjörskarriär.se samlar information om ingenjörens yrkesroll och arbetsmarknad
  • Womengineer.org vill särskilt locka tjejer till ingenjörsyrket och har mycket information om ingenjörens yrkesroll och uppgifter
     

Kontakt med arbetslivet

Två personer i samtal. Foto.Att tidigt etablera en kontakt med arbetslivet är ofta en mycket viktig del i att lära känna, inte bara arbetsmarknaden, utan också dig själv i den.Kontakter med företag, exempelvis genom studiebesök, mässor eller praktik ger dig inblick i vad som väntar. Kanske hittar du drömjobbet som du inte visste fanns? 

Folkhav i mässhall. Foto.UTNs (Uppsala teknolog- och naturvetarkår) årliga arbetsmarknadsdag UTNARM är ett mycket värdefullt tillfälle att möta arbetsgivare ansikte mot ansikte. Själva mässan brukar föregås av en månad fylld med olika event kring karriär och framtid. 

Praktik, projektarbeten och exjobb är utmärkta tillfällen att få inblick och bygga relationer i arbetslivet inom ramen för din utbildning. Din studievägledare kan ge mer info om vilka möjligheter som finns inom ditt program. 

Olika tävlingar för studenter som anordnas av eller i samarbete med företag har på senare år blivit vanliga. Det kan vara ett bra sätt att sticka ut i konkurrensen om drömjobbet i framtiden, samtidigt som det är kul och lärorikt! På studentcompetitions.com finns många erbjudanden samlat.