Början - mitten - slutet

Tips för dig i början av din utbildning:

 • Var har du hamnat? Bekanta dig mer med din utbildning! Ta tillvara på de tillfällen som ges att sondera terrängen som studiebesök och alumnföreläsningar. Sök berättelser från andra och fundera kring vem du vill bli och om du valt rätt utbildning för att nå dina mål.
   
 • Nätverka! Redan under första veckorna på din utbildning kommer du träffa dina kursare och studenter i högre årskurser. Detta är grunden för ditt framtida nätverk. Någon kommer en dag att vara den som anställer (kanske du själv).
   
 • Börja hitta dina mål och delmål – Vad vill du hinna med under studietiden, och vart vill du efteråt. Vill du t.ex. plugga utomlands? Vart vill du åka? Och hur ska du ta dig dit? På vilket sätt kommer utlandsstudierna samspela med resten av din utbildning?

Tips för dig i mitten på din utbildning: 

 • Vad tycker du egentligen? Lär känna dig själv! Nu har du läst några terminer och har fått kläm på din utbildning och vart den leder. Förmodligen börjar det också bli dags att välja igen – inriktning och/eller kurser.Bygg upp en vana av att ge dig själv tid för reflektion kring det du möter i din utbildning. Vad tyckte du till exempel om innehållet i den senaste kursen? Är det något du kan tänka dig att fortsätta fördjupa dig i? Eller vill du gå åt ett annat håll? Inventera dina färdigheter och dina önskningar. Tänk långsiktigt – hur påverkar det här valet vad jag gör om 5 år – och också kortsiktigt – hur påverkar det mig nästa termin.
   
 • Utveckla dina nätverk och bygg ditt CV – Engagera dig och ta vara på din studietid. Att engagera sig, exempelvis inom UTN, är ett utmärkt sätt att bygga kontaktnät och prova på roller som återkommer i arbetslivet. Extrajobb och sommarjobb är utmärkta tillfällen att prova på olika företag och branscher som du är intresserad av. Praktik och projektarbeten likaså (länk till Kontakt med arbetslivet).
   
 • Hur gick det? Nu har du säkert passerat några av dina delmål. Glöm inte att utvärdera i efterhand och fundera kring varför det blev på ett visst sätt.Både ett uppfyllt och ett ouppfyllt mål är viktiga erfarenheter inför framtiden som hjälper dig veta när det är dags att byta strategi eller när du hittat det perfekta sättet för dig. 

Tips för dig i slutet på din utbildning: 

 • Nu närmar sig slutet! Nu börjar det förmodligen bli mer aktuellt att titta närmare på det första steget ut i arbetslivet. Kolla in Tips för jobbsökande (länk till Tips för jobbsökande).
   
 • Efter examen – glöm inte att hålla kontakt med dina gamla kursare genom alumnnätverken på din sektion.
   
 • I mål – utbildningen är för de allra flesta ett viktigt delmål. Ge dig själv en stor klapp på axeln för ett jobb väl utfört och höj sedan blicken och se framåt! Vad ska du sträva efter nu? Vilket blir nästa mål och delmål?