Nätverka!

Ditt nätverk är en stor resurs i karriärplaneringen. Genom ditt nätverk kan du lära känna personer som ska ge dig jobbet du vill ha. Här finns också klasskompisen som håller på med ett spännande projekt som behöver en fortsättning. Eller varför inte kompisen som läser ett annat program som kanske, nu när du tänker efter, verkar vara lite mer din grej… Personerna i ditt kontaktnät kan helt enkelt leda till dit du vill, både direkt och indirekt.

Människor står placerade i en nyckelformation. Illustration.Förutom ditt eget sociala nätverk finns många olika typer av formella närverk och föreningar att delta i. Tänk på att du bygger kontakter hela tiden – även studentföreningar som inriktar sig på exempelvis ett intresse kan visa sig ge värdefulla kontakter vad gäller framtiden.

Olika typer av formella nätverk är exempelvis fackförbundens lokalföreningar/distrikt som tillexempel hos Sveriges Ingenjörer eller Naturvetarna.

Sektionerna vid Teknat ger också möjlighet att engagera sig och nätverka. Uppsala universitets olika föreningar finns också samt såklart de olika nationerna som finns samlade på Nationsguiden.

Ett annat exempel på nätverk är ideella föreningar, som kan ha med din utbildning att göra, som SIV (Uppsalas kvinnliga ingenjörsnätverk) eller Ingenjörer utan gränser.

Nätverka genom mentorsprojekt

Under läsåret 18/19 kommer mentorsprojektet "Skugga en alumn" att sätta igång. Under höstterminen kommer du kunna anmäla dig och sedan bli matchad med en alumn. Ni kommer träffas ett antal gånger för att diskutera karriär och utbyta erfarenheter.