Trainee och Internship

Ett traineeprogram är en form av internutbildning på vissa företag. Traineeprogram vänder sig oftast till nyutexaminerade studenter eller de med några få år inom arbetslivet.

Oftast syftar det till att deltagarna ska ta över olika nyckelpositioner i verksamheten. Ett traineeprogram brukar vara mellan ett och två år långt och innehålla en mix av teori och praktik. Det är vanligt att deltagarna får se och prova på olika områden inom ett företag för att bygga upp ett nätverk och få inblick i de olika verksamheterna.

Internship brukar beskrivas som en kvalificerad praktik, men förekommer i olika varianter.

traineeguiden.se och traineesearch.se kan du läsa mer om traineeprogram och internship. Båda har också annonser från företag. Traineeplatser går också att hitta via vanliga jobbdatabaser och företagens hemsidor.