Skugga en alumn

Ta chansen att få en inblick i arbetslivet och vägen dit!

”Skugga en alumn” är ett mini-mentorsprogram där du som student får kontakt med en tidigare student, en alumn, för att utbyta erfarenheter. Varje alumn tar emot en grupp med 4-5 studenter.

Alumnerna anmäler sig först och får ange var de jobbar, vilket program de läst samt vad de kan erbjuda studentgruppen. Vi väljer ut ett antal alumner och publicerar deras profiler här. När studenterna anmäler sig får de ange vilken alumn de helst vill skugga och motivera varför. Sen matchar vi ihop studenter med alumner efter bästa förmåga.

Vi kommer ha ett uppstartsmöte där du som student får tips på vad ni kan prata om och hur du förbereder dig för att få ut det mesta ur era möten. Under programmets gång finns även karriärvägledare tillgängliga.

Programmet pågår under 10 veckor i januari-april 2021.

Anmälan för studenter

Anmälan för studenter är öppen 9 november till 6 december. Anmälan för alumner har stängt.

Programmet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

Har du frågor? Hör av dig till Maja Garde Lindholm via e-post alumni@teknat.uu.se

Deltagande alumner

Alberto Corti – Head of Partnerships and Development, Stockholm School of Entrepreneurship

 • Alumn från: M.Sc. Sustainable Development
 • Intressant för dig som är intresserad av entreprenörskap, framförallt inom hållbarhet.
 • Erbjuder: En överblick över entreprenörskap som karriärväg. Vad är en portfölj-karriär, vad betyder det att starta din egen resa, hur finansieras entreprenörskap och hur ser innovationslandskapet ut i Sverige? Kan vara av intresse för studenter som vill veta mer om riskkapital och investeringar i nya företag eller hållbarhet och riskkapital. Är även investerare och medfinansierare i flera företag i olika branscher.
 • Språk: Engelska

Anders Hedström - nordisk säljchef, Illumina

 • Alumn från: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
 • Intressant för dig som läser: civilingenjörsprogram
 • Erbjuder: Erfarenheter från sin resa utbildning-examen-första jobbet-byta jobb-litet bolag/stort bolag-karriär, samt en del insikter inom teknik, bioteknik och försäljning samt ledarskap. Har jobbat inom bioteknikindustrin sedan 2000, både i ett litet svenskt bioteknikbolag (Gyros) och i större amerikanska företag (Agilent & Illumina). Har jobbat med R&D, applikationssupport ute i kundlabb i Sverige, Europa och USA och i flera olika kommersiella roller i Europa och USA. Har gärna möten på campus.
 • Språk: Svenska/Engelska

Andreas Lifvendahl – VD, Imint

 • Alumn från: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik
 • Intressant för dig som läser: Civilingenjörsprogram
 • Erbjuder: Erfarenhet kring att ha tålamod / lite längre perspektiv, att vägval här-och-nu ofta inte är så dramatiska som man kan tro, men att man i backspegeln efter lång tid ändå kan se en röd tråd - och att det kan vara viktigare att försöka "känna" åt vilket håll den tråden går och att det kan ta krokiga vägar, än att stressa upp sig för mycket över att alltid optimera varje enskilt beslut. Nyutexade framförallt ingenjörer är en viktig rekryteringsgrupp, så det är även intressant för honom som arbetsgivare att förstå hur de som studerar nu ser på studier, arbetsliv och livet i stort. Har varit mjukvaruutvecklare på ett medicintekniskt bolag i Uppsala, haft flera roller på uppsalaföretaget IAR Systems, samt varit på teknikkonsultkoncernen Etteplan. Imint har de senaste fem åren varit på en spännande tillväxtresa, med den mjukvaruprodukt de utvecklat - Vidhance - som integreras i smartphones av väldigt många stora smartphonetillverkare, för att förbättra videoinspelning.
 • Språk: Svenska

Chibesa Pensulo - Water Specialist, Green Climate Fund

 • Alumn från: M.Sc. Sustainable Development
 • Intressant för dig som: är intresserad av en karriär inom hållbara vattenresurser, anpassning till klimatförändringar och/eller internationell utveckling
 • Erbjuder: Insikter i att arbeta som vattenspecialist vid Green Climate Fund, världens största fond för att bekämpa klimatförändringar som inrättades av FN: s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) 2010. Arbetar med att granska projektförslag för vattenprojekt i utvecklingsländer.
 • Språk: Engelska

Christopher Selander – Projektingenjör, IBA (Ion Beam Applications)

 • Alumn från: Högskoleingenjör i elektroteknik
 • Intressant för dig som: är nyfiken på utlandsarbete, speciellt inom elektroteknik och medicinsk teknik.
 • Erbjuder: Erfarenheter av hur det är att arbeta utomlands (USA, Belgien) och om produktutveckling i en väldigt hårt reglerad bransch (medicinteknik). Började sin karriär i Uppsala, och flyttade sedan till Miami för att på företaget IBA (Ion Beam Applications) bygga upp ett center för protonbehandling från grunden, från montering av all utrustning, via kabeldragning, kalibrering, validering, hela vägen till dess att de började behandla patienter. IBA är ett belgiskt företag inom medicinteknik och den ledande aktören inom protonbehandling av cancerpatienter, och har även verksamhet inom radiofarma och för industriella applikationer (t.ex. sterilisering). Tillgänglig för diskussioner och anpassning ifall det finns speciella önskemål.
 • Språk: Svenska/Engelska

Darius Vagrys - Project Manager, Leads To Development

 • Alumn från: MSc in Chemistry/Biochemistry/Drug Discovery
 • Intressant för dig som läser: Doktorander intresserade av karriärvägar i akademin vs. industrin och biokemistudenter
 • Erbjuder: onlinemöten för att dela sina erfarenheter som UU-alumn med fokus på studie-karriärrådgivning,  perspektiv på arbetsmarknaden och möjligheter utanför akademin. Disputerad som industridoktorand inom kemi/strukturbiologi som Marie Curie Fellow på ett litet läkemedelsföretag i Cambridge. Arbetade under doktorandtiden dels i industrin och dels i samarbete med olika parter runt om i Europa, inklusive ”Big Pharma”. Arbetar nu som projektledare på Leads To Development, ett litet företag i Paris, som tillhandahåller rådgivning till små och medelstora bioteknikföretag i prekliniska läkemedelsutvecklingsstadier. Arbetet består av vetenskapligt stöd, FoU-datagranskning och -analys, operativ planering, operativ projektledning, gränssnitt mellan kunder och tjänsteleverantörer (CROs och CMO), skrivning av expertrapporter, utvecklingsplaner och regleringsdokument och interaktioner med tillsynsmyndigheter världen över.
 • Språk: Engelska

David Höjenberg – Lösningsarkitekt / Managementkonsult, Swedavia AB och egenföretagare

 • Alumn från: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
 • Intressant för dig som läser: ingenjörsprogram, datavetenskap och MILI
 • Erbjuder: ett ärligt bollplank, personlig utveckling och vägledning om du står inför ett vägskäl i din utbildning eller stundande arbetsliv. Genomgående tema för tidigare mentorskap har varit studenter som inte alltid varit säkra på om de vill arbeta med det som utbildningen generellt leder till. Har haft ett starkt kår- och nationsengagemang och har därmed förståelse för dig som försöker nyttja de kunskaperna senare när du söker arbete. Träffar gärna gruppen flera gånger under perioden. Arbetar som lösningsarkitekt med Sveriges flygplatser och deras IT-landskap. Det kan liknas vid avancerad problemlösning och projektledning. Som lösningsarkitekt måste man ha bred förståelse för hur saker fungerar, hur helheten ser ut idag och hur den påverkas av de lösningar man tar fram som lösningsarkitekt. Är även egenföretagare inom verksamhetsutveckling och konsult inom IT.
 • Språk: Svenska/Engelska

Rike Mey - PhD student, Synthetic Biology, Ghent University

 • Alumn från: Master i cell- och molekylärbiologi
 • Intressant för dig som: är internationell student, läser biologi eller vill utomlands
 • Erbjuder: representerar den internationella studentens perspektiv - hur fungerade det svenska systemet för mig och vad kan jag förvänta mig som en internationell student? Hur kan man jämföra detta med andra länder i Europa (arbetat och studerat i flera europeiska länder)? Berättar gärna om erfarenheter för de som är nyfikna på att åka utomlands. Vad kommer härnäst? Kan tala brett om möjliga vägar både i Sverige och på andra håll, och både i företag och akademi. Kommer att finnas tillgänglig digitalt och troligtvis också för möten på Uppsala campus.
 • Språk: Engelska

Justin Casimir - Project manager, RISE research institutes of Sweden

 • Alumn från: Master in Sustainable Development
 • Intressant för dig som: är internationell student och funderar på att jobba i Sverige
 • Erbjuder: Erfarenheter, tips och tricks för internationella studenter som vill arbeta i Sverige. Öppen för diskutioner kring frågor ni studenter har. Tillgänglig online under pandemin.
 • Språk: Engelska

Karl-König Königsson – Manager Embedded Development, Mimer Information Technology

 • Alumn från: Matematikerlinjen
 • Intressant för dig som läser: datavetenskap, IT, matematik
 • Erbjuder: Erfarenheter både från konsultlivet, hur det är att ha egen firma, om att starta bolag tillsammans med andra och om att arbeta i ett produktbolag. Är ansvarig för Mimer Information Technology’s inbäddade produkter men har även tjugofem år av konsultverksamhet i egen regi bakom sig. Erbjuder möten på Mimers kontor i Uppsala och/eller på Campus. Mimer är en avknoppning från universitetet och gör den databas med samma namn som förutom att vara en kommersiell produkt, även används inom undervisning i databaser i till exempel Uppsala och Örebro.
 • Språk: Svenska

Katarina Hedman - Statistical Science Director, AstraZeneca

 • Alumn från: Magister/Kandidatexamen i Matematik
 • Intressant för dig som läser: matematik, bioteknik, datavetenskap eller doktorerar
 • Erbjuder: Mentordiskussioner och reflektion över hur man trivs och utvecklas i Big Pharma. Till exempel hur du får ditt första jobb eller chefsposition, hur du lyckas i en miljö som är mycket utvecklingsintensiv och hur det är att arbeta i tvärvetenskapliga virtuella projekt med deltagare från olika länder (där alla möten sker digitalt). Har en PhD i Medicin, en executive MBA och 15 års chefserfarenhet (AstraZeneca, Thermo Fisher Scientific, Phadia, Pharmacia). Kan erbjuda digitala träffar.
 • Språk: Svenska/Engelska

Marielle Hagström – Project Engineer and Team Leader, Hitachi-ABB Power Grids

 • Alumn från: civilingenjör i elektroteknik
 • Intressant för dig som läser: ingenjörsprogram inom el/energi/fysik
 • Erbjuder: en digital träff och ett studiebesök på Hitachi-ABB Power Grids i Ludvika (om covid restriktionerna tillåter detta). Tips om hur man fixar sommarjobb och examensarbete. Erbjuder information om vilka möjligheter som finns inom Hitachi -ABB Power Grids och vad jag själv har jobbat med under mina fyra år i företaget. Mina tankar om att arbeta som konsult från min tid på ÅF/AFRY:s elkraftsteam och vad jag lärt mig av det. Erfarenhet från systemdesign, kontroll, skydd och igångkörning av HVDC anläggningar.
 • Språk: Svenska

Michael Hansson – Enhetschef, SMHI i Uppsala

 • Alumn från: Fysikerlinjen
 • Intressant för dig som läser: meteorologi, fysik, geovetenskap eller är intresserad av ledarskap
 • Erbjuder: ett möte digitalt eller på campus och därefter ett möte på sin arbetsplats SMHI Uppsala. Det senare beroende på covidrestriktionerna i vår. Har licentiatexamen i meteorologi, och har tidigare arbetat som officerare med internationell erfarenhet från utlandsuppdrag. Har flyttat runt i Sverige på olika arbetsplatser som militär varvat med civila arbeten och har sedan början på 2000-talet valt chefsbanan.
 • Språk: Svenska

Olof Grund – Software Engineer, Native Instruments

 • Alumn från: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik
 • Intressant för dig som läser: mjukvaruutveckling, programmering, ingenjör
 • Erbjuder: En insyn i industrin och vad man jobbar med som mjukvaruutvecklare/programmerare. General vägledning i studierna. Tips om utbytesstudier. Tips om examensarbete utomlands. Insyn i dagens IT industri. Vilka teknologier används? Hur får man ett jobb? Vad är bra att veta innan sitt första jobb? Gjorde ERASMUS-studier i Berlin och valde att stanna. Har sedan dess gjort examensarbete i Berlin och jobbat som mjukvaruingenjör på klädföretaget Zalando och musikföretaget Native Instruments (båda i Berlin). Erbjuder minst två träffar digitalt.
 • Språk: Svenska/Engelska

Rickard Magnusson – Co-founder, Housecar.se

 • Alumn från: Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle
 • Intressant för dig som: är intresserad av entreprenörskap och start-ups
 • Erbjuder: en ganska bred bild av lite olika möjligheter och framförallt för de som är intresserade av entreprenörskap. Driver nu tillsammans med tre andra en startup som heter housecar.se, en delningstjänst för husbilar och husvagnar (lite som Airbnb fast för husbilar och husvagnar). Har tidigare drivit webbyrå under några år samt jobbat som konsult inom IT. Erbjuder studiebesök på techentreprenörshubben Base10 i Uppsala.
 • Språk: Svenska

Santosh Shinde - Global Trainee, Suzuki Garphyttan

 • Alumn från: Masterprogram i industriell ledning och innovation
 • Intressant för dig som: är intresserad av ledning och innovation, internationella studenter
 • Erbjuder: mentorskap genom digitala möten om livet i Sverige samt studentlivet i Uppsala. Tips på saker att göra, och inte göra, när man flyttar till Sverige som internationell student. Grundläggande vägledning om studentlivet vid Uppsala universitet. Idéer, knep och tips om jobbsökning för internationella studenter. Dela kunskap om tillverkning, försörjningskedja, logistik, dataanalys, digitalisering, produktutveckling och innovation. Diskuterar gärna nya affärsidéer och nystartade företag. Hur man kan vara mer social och träffa människor under studentlivet och nätverka i allmänhet. Började nyligen på jobbet som Global Trainee för Suzuki Garphyttan i Örebro, Sverige.
 • Språk: Engelska

Simon Smedberg - Produktionsteknisk chef, Sandvik Coromant

 • Alumn från: Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
 • Intressant för dig som läser: ingenjörsprogram
 • Erbjuder: en eller flera träffar på campus. Beroende på hur covid-19 utvecklar sig även studiebesök på Sandvik Coromant i Gimo (i skrivande stund har de tyvärr besöksförbud). Om besök hos oss ej är möjligt kan vi hitta digitala alternativ och/eller fler träffar på campus. Kan ge insyn i vad de arbetar med (avdelningen ansvarar för automatiserade CAM-beredningar och processplanering), men kanske framförallt arbetssätt och filosofier inom områden som ständiga förbättringar, digitalisering/industri 4.0, ledarskap och automation. Kan även förmedla kontakter med kollegor och medarbetare med andra kompetenser. Studenternas intressen får i stor utsträckning styra inriktningen på programmet. Hoppas på en öppen dialog med studenterna om vad de brinner för och hur de ser på det kommande arbetslivet.
 • Språk: Svenska

Tobias Wikström – Projektledare, Hitachi ABB Powergrids

 • Alumn från: Materialfysikprogrammet
 • Intressant för dig som läser: ingenjörsprogram eller doktorerar
 • Erbjuder: erfarenheter från vägen ut i näringslivet, tidigare arbetet på ABB i Västerås  och insyn i arbetet på Hitachi ABB Powergrids halvledarfabrik i Lenzburg, Schweiz. Har även en PhD i electrical engineering och kan vägleda i frågan ”ska jag doktorera eller börja jobba?” ur sitt perspektiv. Har tidigare arbetat på ABB Corporate Research i Västerås. Endast digitala möten p.g.a. rådande pandemi, men ev. möte på campus om läget förändras.
 • Språk: Svenska

Skugga en alumn. Illustration.