Skugga en alumn

Ta chansen att få en inblick i arbetslivet och vägen dit!

”Skugga en alumn” är ett mini-mentorsprogram där du som student får kontakt med en tidigare student, en alumn, för att utbyta erfarenheter. Varje alumn tar emot en grupp med 4-5 studenter.

Alumnerna anmäler sig först och får ange var de jobbar, vilket program de läst samt vad de kan erbjuda studentgruppen. Vi väljer ut ett antal alumner och publicerar deras profiler här. När studenterna anmäler sig får de ange vilken alumn de helst vill skugga och motivera varför. Sen matchar vi ihop studenter med alumner efter bästa förmåga.

Vi kommer ha ett uppstartsmöte där du som student får tips på vad ni kan prata om och hur du förbereder dig för att få ut det mesta ur era möten. Under programmets gång finns även karriärvägledare tillgängliga.

Programmet pågår under 10 veckor i januari-april 2022.

Kompendium med tips och råd

Deltagande alumner

Alexandra Umprecht - Doktorand, Takeda Pharmaceuticals

 • Alumn från: tillämpad bioteknik
 • Intressant för dig som: är intresserad av läkemedelsindustrin, ML-applikationer eller av att bli industridoktorand.
 • Erbjuder: 2-3 träffar där minst en kan vara fysisk
 • Mer info: Arbetar inom Innovation and Technology Sciences i Pharmaceutical Sciences-gruppen på Takeda (baserad i Österrik. Arbetet är fokuserat på digitalisering av bioprocesser, vilket inkluderar implementering av olika matematiska och maskininlärningsmetoder för att optimera produktutveckling och tillverkning av biologiska läkemedel. Har tidigare arbetat inom Biopharmaceutical Graduate Development Program på AstraZeneca baserat i Cambridge UK. Kan generellt erbjuda insikter om tidiga karriärer inom läkemedelsindustrin samt insikter om fördelar och nackdelar med att vara industridoktorand. Mina erfarenheter gäller främst Storbritannien och Österrike, men på grund av att jag jobbat på globala företag borde det vara relativt generaliserbart.
 • Språk: Engelska

Alumn från: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Björn Fällman, Elkvalitesingenjör, Vattenfall Eldistribution

 • Alumn från: Civilingenjörsprogrammet i energisystem
 • Intressant för dig som: är intresserad av elkvalitetsfrågor
 • Erbjuder: 2-3 träffar där minst en är fysisk och resten digitala, Studiebesök på arbetsplatsen
 • Mer info: Jag jobbar med elkvalitetsfrågor inom Vattenfall Eldistribution. Jag kan erbjuda en översikt över arbetsfältet och inblick i hur Vattenfall Eldistribution jobbar med elkvalitetsfrågor samt vilka utmaningar och möjligheter som finns inom området. Jag kan erbjuda ett besök på vårt kontor i Solna där ni kan få träffa några av mina kollegor, ”klämma och känna” på mätutrustning, få en förevisning av analysverktyg m.m.
 • Språk: Svenska

Christopher Selander – Projektingenjör, IBA (Ion Beam Applications)

 • Alumn från: Högskoleingenjör i elektroteknik
 • Intressant för dig som: är nyfiken på utlandsarbete, speciellt inom elektroteknik och medicinsk teknik.
 • Erbjuder: 2-3 digitala träffar
 • Mer info: Projektingenjör på IBA (Belgien). Arbetar med olika förbättringsprojekt för att optimera installationer och service inom medicinteknik, specifikt protonbehandling av cancerpatienter. Kan dela med mig av mina erfarenheter av hur det är att arbeta utomlands (USA, Belgien) och om produktutveckling i en hårt reglerad bransch (medicinteknik). Jag var med i programmet i våras (via zoom) och finns tillgänglig för diskussioner och anpassning ifall det finns speciella önskemål.
 • Språk: Svenska, engelska

Darius Vagrys – Regulatory Scientist, Voisin Consulting Life Sciences

 • Alumn från: Master i biokemi
 • Intressant för: biokemi/kemi/farmacistudenter intresserade av en karriär utanför akademin, t.ex. inom rådgivning.
 • Erbjuder: 2-3 digitala träffar
 • Mer info: Mitt arbete innebär främst förberedelser av dokumentpaket som används för att initiera olika kliniska prövningar i Europa och resten av världen som en del av Clinical Trials Submissions & Operations-gruppen. Dessa paket innehåller viktig information om prövningsläkemedel (IMP) (små molekyler, biologiska läkemedel, genterapier etc.), patientrekryteringsdetaljer, kliniska prövningsprotokoll, information om klinisk plats, apoteksmanualer, mm. Mina dagliga uppgifter inkluderar även kontroll av nationella/landsspecifika krav och kräver samarbete med andra myndigheter för att säkerställa att de tillhandahållna paketen innehåller all nödvändig information, och på så sätt undviker eventuella valideringsproblem eller förseningar. Utöver detta är jag också involverad i regulatoriska ärenden och CMC-aktiviteter (kemi, tillverkning, kontroller) som inkluderar att arbeta med anonymiseringsrapporter för ansökningar om marknadsföringstillstånd, upprätta regulatoriska färdplaner i EU/UK och säkerställa regelefterlevnad av QP (Qualified Person)-deklarationer. Jag har även en doktorsexamen i kemi/strukturbiologi.
 • Språk: Engelska

David Höjenberg – Lösningsarkitekt, Swedavia AB

 • Alumn från: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
 • Intressant för dig som: läser ingenjörsprogram, datavetenskap och MILI
 • Erbjuder: 2-3 digitala eller fysiska träffar
 • Mer info: Jobbar som lösningsarkitekt - Hur man bygger en IT-miljö och dess tillhörande arkitektur. Erbjuder ett ärligt bollplank, personlig utveckling och vägledning om du står inför ett vägskäl i din utbildning eller stundande arbetsliv. Genomgående tema för tidigare mentorskap har varit studenter som inte alltid varit säkra på om de vill arbeta med det som utbildningen generellt leder till. Har haft ett starkt kår- och nationsengagemang och har därmed förståelse för dig som försöker nyttja de kunskaperna senare när du söker arbete. Träffar gärna gruppen flera gånger under perioden. Arbetar som lösningsarkitekt med Sveriges flygplatser och deras IT-landskap. Det kan liknas vid avancerad problemlösning och projektledning. Som lösningsarkitekt måste man ha bred förståelse för hur saker fungerar, hur helheten ser ut idag och hur den påverkas av de lösningar man tar fram som lösningsarkitekt. Är även egenföretagare inom verksamhetsutveckling och konsult inom IT.
 • Språk: Svenska, engelska

Emma Lundin - Urban WASH Specialist, UNICEF

 • Alumn från: Civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik
 • Intressant för dig som: är intresserad av vattenfrågor och biståndsarbete
 • Erbjuder: 2-3 digitala träffar
 • Mer info: Som Urban WASH Specialist på UNICEF koordinerar jag det pågående arbetet med att restaurera upp infrastruktur för vatten och andra åtgärder för att öka tillgängligheten till säkert vatten och sanitet. I min roll är jag också med och ger tekniskt rådgivning i de pågående projekten. En annan del är att lyfta fram arbetet som genomförs, varför det är viktigt, och förmedla det till ministrar och andra beslutsfattare i landet och bland biståndsgivare. Eftersom jag bor och jobbar från Venezuela så kan jag inte lova någon fysisk träff.
 • Språk: Svenska, engelska

Erik Vallgren - Manager Press Tools Production, Sandvik Coromant Gimo

 • Alumn från: Civilingenjör i kemiteknik med materialvetenskap
 • Intressant för dig som: är intresserad av hur det är att leda en arbetsgrupp, är intresserad av en karriär inom materialvetenskap
 • Erbjuder: 2-3 digitala träffar, Studiebesök på arbetsplatsen
 • Mer info: Chef för en del av produktionen på skärfabriken. Ansvarig för produktion av pressverktyg till Sandvik Coromants skärproduktionsenheter. Flera maskin- och processgrupper. Ansvarig för budget, säkerhetsutveckling och ständiga förbättringar. Leder en grupp på 20 maskinoperatörer.
 • Språk: Svenska

Fabian Engel - Utredare och Projektledare, Tyréns AB

 • Alumn från: Forskarutbildning i limnologi (är även miljövetare)
 • Intressant för dig som: är intresserad av limnologi eller miljövetenskap, doktorander intresserade av karriärvägar utanför akademin
 • Erbjuder: 2-3 digitala eller fysiska träffar
 • Mer info: Utredare och Projektledare inom vattenkemi, vattenvård, vattenekologi mm. Har en kandidat- och masterexamen i miljövetenskap och har doktorerat i limnologi
 • Språk: Svenska, engelska

Gurruraj Anantharramu - Team Lead manager, Fluido OY

 • Alumn från: Masterprogram i industriell ledning och innovation
 • Intressant för: internationella studenter som vill arbeta i Sverige, MILI-studenter, IT-studenter
 • Erbjuder: 2-3 träffar där minst en är fysisk och resten digitala
 • Mer info: Jag arbetar för närvarande som affärskonsult och projektledare på CRM-relaterade projekt för nordiska kunder. Jag är också en Team Lead som leder ett team av 10 Salesforce CRM-utvecklare och arkitekter. Tillsammans med dessa roller stödjer jag pre-sales-teamet i Request-For-Proposal (RFP) ur servicesynpunkt, och tillhandahåller lösningar på Salesforce-teknologi. Jag är certifierad Scrum Master och kommer från en utvecklarbakgrund med över 14 års erfarenhet av Business Consulting. Jag kan erbjuda insikter, erfarenheter och branschpraxis för program, projekt- och tjänsteledning, affärsrådgivning, leveranshantering, IT-servicehantering, förförsäljning, övergångshantering samt affärsstrategi och utveckling.
 • Språk: Engelska

Johan Pettersson - Research Engineer, GEMS PET Systems AB (GE Healthcare)

 • Alumn från: Kandidatprogrammet i kemi, följt av masterprogrammet i analytisk kemi
 • Intressant för dig som: är intresserad av partikelacceleratorer och deras användningsområden eller medicinsk teknik.
 • Erbjuder: 2-3 träffar där minst en är fysisk och resten digitala, Studiebesök på arbetsplatsen
 • Mer info: Jag jobbar som radiokemist inom R&D och min arbetstitel är research engineer. Jag arbetar med cyklotroner (en typ av partikelacceleratorer) för att transmutera olika element för att ta fram radioisotoper/radiotracers med medicinskt gynnsamma karaktärsdrag. Det kan till exempel handla om att transmutera 68Zn till 68Ga för att framställa [68Ga]Ga-PSMA-11 ( en så kallad ”tracer”) som används vid diagnostik för prostatacancer. Det radioaktiva materialet behöver ofta lösas upp/separeras/renas/kopplas ihop med en biomolekyl/peptid/antikropp, vilket görs genom att programmera olika labbmoduler. En del av mitt arbete är att ta fram just sådana metoder, en annan del är att skriva forskningsartiklar om våra framsteg. Mina arbetsdagar är rätt olika, men består ofta av lite labbarbete, lite kontakt med kunder och samarbetspartners, skriva om/presentera resultat och läsa artiklar. Vår fabrik och våra labb ligger i Librobäck, och det finns både bra cykelbana hela vägen fram och busshållplats nära. Vid studiebesök får studenterna se vår cyklotronfabrik, våra labb, och eventuellt en demo där vi transmuterar fram lite radioaktivitet. Innan studiebesöket kan det vara värt med en kort föreläsning om radiokemi för att presentera relevant teori, och berätta om olika applikationer radiokemi används till.
 • Språk: Svenska

Karl-König Königsson – Manager Embedded Development, Mimer Information Technology AB

 • Alumn från: Matematikerlinjen
 • Intressant för dig som: läser datavetenskap, IT, matematik, är intresserad av databaser, är intresserad av egenföretagande, vill veta mer om att starta bolag tillsammans med andra och konsultverksamhet
 • Erbjuder: 2-3 digitala eller fysiska träffar, Studiebesök på arbetsplatsen
 • Mer info: Karl-König arbetar på Mimer Information Technology AB, ett företag med en lång historia och sina rötter i universitetet och som har en SQL-databasserver som produkt. Karl-König är manager för gruppen som arbetar med inbäddade system och produktansvarig för Mimers databaslösning inom det området och med stort fokus på fordonsindustrin som idag står inför en omfattande omställning mot ett större och större mjukvaruberoende. Innan Karl-König hamnade på Mimer var han konsult i över 25 år och som sådan arbetat både inom- och utomlands i många olika projekt och roller. Som konsult var han egenföretagare, med allt vad det innebär, men även varit med om att starta ett konsultföretag för att samla just egenföretagare till en större organisation. Vid sidan av sitt arbete på Mimer är Karl-König styrelseordförande i en stiftelse som driver skolverksamhet här i Uppsala och i den rollen även styrelseordförande i de olika aktiebolag som stiftelsen äger, samt sitter med i programrådet för masterprogrammet Industriell Analys på Uppsala Universitet.
 • Språk: Svenska, engelska

Kerstin Johansen - Biträdande professor, Jönköping University

 • Alumn från: Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik
 • Intressant för dig som: läser ett civilingenjörsprogram eller masterprogram och vill se möjligheterna inom både akademi och industri
 • Erbjuder: 2-3 digitala träffar, ev. studiebesök
 • Mer info: Idag är jag biträdande professor vid Jönköping University med fokus på integrerad produkt och produktionsutveckling. Jag leder en forskningsgrupp på ca 20 personer med forskning i nära samarbete med svensk tillverkande industri - stora och små företag, och i huvudsak med utmaningar kopplat till att införa ”emerging technologies” i befintlig verksamhet. Mina projekt handlar om hur man automatisera produktion med koppling till sensorer, robotik, automation och digitalisering för att uppnå en effektiv produktionsanpassning och produktionsutveckling. Vidare arbetar jag med att utveckla en integrerad forsknings- och utbildningsmiljö inom området integrerad utveckling av produkter och produktion. Jag har på vägen till min roll idag arbetat som gymnasieingenjör, civilingenjör, industridoktorand, forskningsassistent, universitetslektor inom två olika områden, docent och nu biträdande professor. Jag har arbetat drygt 10 år i industrin, ca 20 år på Linköpings universitet och numera i en strategisk akademisk roll vid Jönköping University. Om det är möjligt så kanske jag kan komma till Uppsala för att möta studenterna. Om vi är kreativa så kanske vi kan skapa en möjlighet där studenterna och jag kan genomföra ett industriellt studiebesök tillsammans i norra Stockholm/Uppsalaregionen alternativt i Linköping, för att tillsammans diskutera vikten av att förstå hur en teknisk fysiker kan påverka den industriella konkurrenskraften genom att förstå helheten.
 • Språk: Svenska, Engelska

Lovisa Ellegren – Projektledare, Byggnadsavdelningen Uppsala Universitet

 • Alumn från: Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle
 • Intressant för dig som: vill se bredden av arbetsplatser som väntar efter examen, är intresserad av projektledning
 • Erbjuder: 2-3 fysiska träffar, studiebesök på arbetsplatsen
 • Mer info: Jag jobbar som projektledare på Byggnadsavdelningen på Uppsala universitet. Som projektledare på Byggnadsavdelningen jobbar jag med lokalprojekt inom universitetets lokaler. Det kan vara allt från stort till smått, t.ex. bygga om ett lunchrum på Engelska parken eller bygga om en hel avdelning på BMC eller ett helt nytt hus på Ångström! Det dagliga arbetet består bl.a. av planering tillsammans med fastighetsägarna, kommunikation med berörda verksamheter och uppföljning av tid och budget. Det är ett väldigt roligt och socialt jobb där man får sätta sig in i många olika verksamheter och dess behov inom universitetet. Vi kan tillsammans titta på hur ett byggprojekt ser ut på plats i någon av universitetets lokaler samt att jag kan berätta mer om hur det är att göra karriär på universitetet utan att ta den akademiska vägen. Jag berättar även gärna om min tidigare arbetslivserfarenhet både från ett stort teknikkonsultföretag samt på Regionen och skillnaden mellan att jobba privat, regionalt respektive statligt.
 • Språk: Svenska, engelska

Madelene Wiil – Advisor, Sustainability And Circular Design, Knightec AB

 • Alumn från: Masterprogrammet i hållbar utveckling
 • Intressant för dig som: är intresserad av hållbar och cirkulär produktutveckling, samt nyfiken på konsultbranschen.
 • Erbjuder: 2-3 träffar där minst en är fysisk och resten digitala samt studiebesök på arbetsplatsen.
 • Mer info: Knightec är ett teknikkonsultbolag som verkar inom många olika branscher som t.ex. Life Science och Automotive. Knightecs mål är att "2025 endast arbeta med produkt- och tjänsteutveckling som driver våra kunders hållbarhetsagendor". Jag arbetar som rådgivare inom hållbarhet och cirkulär design och driver bl.a. Knightecs tjänsteområde ”Circular Product Development”, som verkar för att integrera hållbarhet i våra kunders produktutvecklingsprocesser. I mitt arbete möter jag dagligen kunder för att diskutera strategier och implementering av hållbarhetsaspekter i deras produktutveckling. Jag genomför också seminarier och utbildningar både internt och externt. Jag har arbetat som produktutvecklare i över 15 år och jag har designat och konstruerat allt från hastighetsövervakningskameror och värmekameror till implantat, anestesimaskiner och simuleringsdockor för sjukvården. Jag är också specialist på plastkonstruktioner och det var intresset för plasters miljöpåverkan som förde mig in på masterprogrammet i hållbar utveckling. Jag hoppas att jag med min erfarenhet kan inspirera studenter att arbeta med hållbar produktutveckling när de kommer ut i arbetslivet.
 • Språk: Svenska, Engelska

Magnus Hellqvist – Geolog och miljökonsult, Geoveta AB

 • Alumn från: Geovetenskap
 • Intressant för dig som: är intresserad av arbete som miljökonsult, som är intresserad av mark- och vattenfrågor
 • Erbjuder: 2-3 fysiska träffar alternativt 2-3 träffar där någon träff är fysisk, Studiebesök på arbetsplatsen
 • Mer info: Geolog, miljökonsult med frågor om förorenad mark, mark & jord, yt- och grundvattenfrågor, inblandad ibland inom geoteknik, kursarbete; uppdragsledning, nationell resurs, miljökontroll byggarbetsplats (vattenskyddsområde). Planering uppdrag (exempelvis provtagning), provtagning (fältarbete), platsbesök, analyser, utvärdering, utredning, planering, riskbedömningar, rådgivning och stöd, rapportering etc. Är även resurskonsult vatten vid Trafikverket, miljökontroll Värmdö kommun.
 • Språk: Svenska

Marielle Hagström – Project Engineer and Team Leader, Hitachi Energy (Former ABB Power Grids)

 • Alumn från: Civilingenjör elektroteknik
 • Intressant för dig som: läser ingenjörsprogram inom el/energi/fysik
 • Erbjuder: 2-3 träffar där minst en är fysisk och resten digitala, Studiebesök på arbetsplatsen
 • Mer info: Jag arbetar med design, styrning och skydd av elsystem för HVDC-länkar över hela världen. Det är ett mycket tekniskt jobb som består av beräkningar, simulering, kodning och testning tillsammans med intressanta interna och externa kunddiskussioner för att slutföra designen. Om pandemisituationen tillåter kan jag ordna ett studiebesök på Hitachi Energys anläggning i Ludvika där du får möjlighet att besöka ett par affärsenheter. Vidare kommer jag att presentera min bakgrund från studier i Uppsala till där jag är idag efter 6 års arbetslivserfarenhet i olika befattningar, och lärdomarna jag fått med mig under den tiden.
 • Språk: Svenska, Engelska

Peiyu Wang - Senior Data Scientist, Klarna Bank AB

 • Alumn från: Finansiell matematik
 • Intressant för dig som: är intresserad av finanssektorn, är intresserad av ML-metoder, studerar matematik eller datavetenskap
 • Erbjuder: 2-3 träffar där minst en är fysisk och resten digitala, Studiebesök på arbetsplatsen
 • Mer info: Jag arbetar som Senior Data Scientist, bygger kreditriskmodellen (Machine Learning Model) för att förutsäga Probability of Default för varje transaktion som går till Klarna checkout. För närvarande går transaktioner i Sverige, Tyskland och Nederländerna genom min modell för beslutet om Acceptera eller Avvisa.
 • Språk: Engelska

Sofia Widengren - Channel Sales Manager, Microsoft

 • Alumn från: Civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik
 • Intressant för dig som: är intresserad av kundrelationer, molnbaserade databehandlingstjänster, studerar till civilingenjör eller datavetenskap, är intresserad av alternativa karriärvägar för civilingenjörer/projektledare inom tech
 • Erbjuder: 2-3 träffar där minst en är fysisk och resten digitala, Studiebesök på arbetsplatsen förutsatt att restriktionerna tillåter det
 • Mer info: Idag arbetar jag som Channel Sales Manager för Azure på Microsoft i Stockholm. Denna roll har ett tvådelat ansvar. Dels i att arbeta med partners och partnerutvecklingen med fokus på hur de kan utveckla sin kompetens, sin affär och driva Azure framåt hos sina slutkunder - rätt partner till rätt kund. Till hjälp i detta har jag ett team på fyra Azure-ambassadörer som jag coachar och ansvarar för. Dessa arbetar strategiskt med vissa Microsoft-partners med målet att främja cloudprojekt och strategisk utveckling. I den andra delen ingår att stötta Startups, ISV-partners (Independet Software Vendors) och slutkunder i hur de bäst kan använda Azure för att främja sin verksamhet. Även detta fokuserar på utveckling och strategi men mer utifrån ett behovs- och kundperspektiv. Utöver detta deltar jag som representant på partnerevent, talar på konferenser och agerar ambassadör för svenska SMB-segmentet inom Azure. Tidigare arbetade jag som projektledare samt med interna hållbarhetsfrågor och utbildning på WSP.
 • Språk: Svenska, Engelska

Wenting Jin - ASIC developer, Ericsson AB

 • Alumn från: Masterprogram i Datavetenskap
 • Intressant för dig som: läser datavetenskap eller till civilingenjör, är intresserad av att arbeta som utvecklare
 • Erbjuder: 2-3 träffar där minst en är fysisk och resten digitala, Studiebesök på arbetsplatsen
 • Mer info: ASIC-utvecklare, hårdvara och mjukvara
 • Språk: Svenska, Engelska

Ylva Hedeland – Sjukhuskemist, Akademiska laboratoriet

 • Alumn från: Kemiingenjör (inriktning analysteknik), Farmacie doktor.
 • Intressant för dig som: Läser civilingenjör i kemiteknik, högskoleingenjör i medicinsk teknik, kandidat- eller mastersprogram i kemi, eller andra studenter som är teknikintresserade och kan tänka sig ett jobb inom analytisk kemi/bioanalys/klinisk kemi.
 • Erbjuder: 2–3 digitala eller fysiska träffar, Studiebesök på arbetsplatsen
 • Mer info: Sjukhuskemist på Akademiska laboratoriets sektion för klinisk kemi och farmakologi (KKF). Sektionen har ett högteknologiskt laboratorium med dygnet runt-verksamhet och ca 140 anställda. Proverna som kommer till labbet hanteras till stor del via automationsbanan, som registrerar, upparbetar och analyserar provet. Detta för att få så korta svarstider som möjligt till vården (mer än 80% av proven som tillhör akutsortimentet svaras ut inom 45 minuter). Utöver dygnet-runt sortimentet så erbjuder laboratoriet högspecialiserade metoder och tekniker, som t ex analys av hormoner (metabola utredningar och endokrina tumörer), läkemedelsrelaterade genotypningar och resistenstest av cancerläkemedel. Med högupplösande masspektrometri analyseras bland annat misstänkt missbruk av olika typer av läkemedel. Som sjukhuskemist har man det tekniska ansvaret för analysmetoder och instrumentering. Arbetsuppgifterna är omväxlande och innehåller bland annat felsökning av metoder och instrument i drift, metodutveckling, -verifiering och uppföljning av kvalitetssäkring. Jag har tidigare även jobbat ett antal år som universitetslektor på Institutionen för läkemedelsanalys (Uppsala universitet).
 • Språk: Svenska, Engelska

Programmet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

Har du frågor? Hör av dig till Maja Garde Lindholm via e-post alumni@teknat.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-01-14