KONTAKTUPPGIFTER TILL PROGRAM

Använd följande adresser om du behöver komma i kontakt med ditt program innan programstart. Ange program och personnummer i ditt mail.

​Avsäga utbildningsplats

Om du inte vill ha din utbildningsplats, och det inte längre går att tacka nej på Antagning.se, ska du meddela detta direkt till ditt program.

Förhinder att närvara vid upprop

Om du inte kan närvara vid uppropet är det viktigt att du meddelar det till ditt program, senast dagen innan uppropet, även om du redan har registrerat dig på dina första kurser. Om du inte meddelar din frånvaro kan du förlora din utbildningsplats. 

Senast uppdaterad: 2021-12-10