Hjälp oss förbättra din utbildning!

8 mars 2022

Vi vill vädja till dig som ännu inte svarat på programenkäten att göra det innan sista svarsdag den 13/3. Vissa program har en låg svarsfrekvens vilket ger oss ett för dåligt underlag att utgå ifrån.

Programenkäten skickades ut per e-post den 3 februari till alla studenter på program vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Sök efter ämnesraden : programenkät / programme survey.  Har du inte fått en inbjudan kan du kontakta Sami (sami.vihriala@uu.se) så får du en. Dina svar är anonyma och endast statistik som inte indirekt identifierar den svarande kommer att användas.

Vi uppskattar att du tar dig tid att svara på enkäten och hjälper oss förbättra din utbildning!