Uppsala universitet först ut med masterprogram i batteriteknik och energilagring

28 februari 2022

Man med rock och plasthandskar i labb

Daniel Brandell, professor i materialkemi och en av initiativtagarna till den nya batteriutbildningen kommer även att undervisa på programmet.

I höst startar Nordens första masterutbildning i batteriteknik och energilagring vid Uppsala universitet. Den efterfrågade utbildningen har utformats i samarbete med bland annat batteritillverkaren Northvolt.

—Tanken är att de här studenterna ska komma ut på en arbetsmarknad snabbt efter utbildningen, säger Daniel Brandell, professor i materialkemi och en av initiativtagarna till programmet.

Med den tilltagande elektrifieringen inom många samhällssektorer ökar efterfrågan på personal med batterikompetens. Spetskunskap inom batteriteknologi krävs för omställning till storskalig energilagring och elnätsutbyggnad, elfordon samt tillverkning av batteribaserade vardagsprodukter. Nu lägger Uppsala universitet grunden för framtidens batteriexpertis med en unik utbildning. Hösten 2022 välkomnas 30 studenter till det nya masterprogrammet i batteriteknik och energilagring vid institutionen för kemi-Ångström.

Heltäckande utbildning

— Det som är ganska unikt med Uppsalas utbildning på europeisk nivå är att ett enda lärosäte säger ”vi gör allt”. Studenterna kommer att kunna vara i Uppsala under två år. Här vi kommer att undervisa dem när det gäller batteriteknologi från början till slut och täcka hela värdekedjan för batterier och alla de nyckelkompetenser som man behöver ha, säger Daniel Brandell.

Vid institutionen för kemi-Ångström bedrivs sedan länge avancerad forskning kring batterier, främst inom Ångström Advanced Battery Center. En del av masterutbildningen kommer att vara forskningsanknuten, och förhoppningen är att även skapa ett lärarnätverk för utbyte av nyckelkompetenser med andra lärosäten. En befintlig tillgång är det europeiska forskningsinitiativet Battery2030+ som koordineras från institutionen sedan hösten 2020. Där ingår Daniel Brandell i den gruppering som kartlägger utbildningsbehov och resurser på internationell nivå.

Samverkan med industri och närliggande akademi

På hemmaplan har forskargruppen stått i dialog med näringslivsrepresentanter som Northvolt kring utvecklingen av masterprogrammet.

— Vi har ganska stor samsyn kring innehållet inom en sån här utbildning och vilka grundläggande kunskaper som studenterna kommer att behöva. Northvolt är en stor framtida arbetsgivare som vi kommer att utbilda för, så vi lyssnar så klart på vad de säger. Sen bestämmer givetvis lärarna, fakulteten och programrådet vad programmet ska innehålla, säger Daniel Brandell och tillägger:

— Även fordonsindustrin ställer ju om till elektrifiering så väldigt många av våra studenter kommer att jobba på Scania eller Volvoföretagen på västkusten. Så vi ser fram emot att samarbeta ännu mer med forskarkollegorna vid avdelningen för elektricitetslära som i höst startar ett nytt masterprogram inom elektriska framdrivningssystem.

Masterprogram i batteriteknik och energilagring

 • Masterprogrammet i batteriteknik och energilagring ges på heltid och engelska. Sista anmälningsdatum är 19 april 2022 med kursstart höstterminen 2022.
   
 • Programmet har två olika spår, riktade mot batterimaterial eller mot battericeller och batterisystem. Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med batteriteknik som huvudområde.
   
 • Hösten 2022 startar fyra nya internationella masterprogram vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:
  • Masterprogram i biofysik, 120 hp
  • Masterprogram i kvantteknologi, 120 hp
  • Masterprogram i elektriska framdrivningssystem, 120 hp
  • Masterprogram i batteriteknik och energilagring, 120 hp