Program- och kursrelaterad information

Hur funkar det att vara student på Teknat? Här hittar du allt som rör dina programstudier och dina kurser. Från hur du anmäler dig till din första tentamen till hur du genomför ditt examensarbete innan examen. 

Alla program styrs av en utbildningsplan som beskriver utbildningens syfte och mål, och vad som krävs för att få en examen. Den innehåller också en studieplan som talar om vilka kurser som ingår i programmet. Gemensamt för alla program är att du som student själv måste anmäla dig till kurser inför varje termin. För att få läsa en kurs måste du först bli antagen och sedan registrera dig på kursen.

Planera och hantera dina studier

Du kan söka fram aktuellt schema för ditt programmet och dina kurser från bokningssystemet TimeEdit.

Information om din undervisning och dina pågående kurser hittar du i universitetets lärplattform Studium. 

Logga in i Studium

Din studiedokumentation hittar du i Ladok. Här kan du se dina studieresultat, hantera registreringar och anmäla dig till tentamen och omtentamen på oavklarade kurser. Du kan också begära intyg och ansöka om examensbevis.

Logga in i Ladok

Tentamen (tenta)

Kurser examineras ofta helt eller delvis genom skriftlig tentamen. Om du missar en tentamen ges alltid tillfälle att skriva en omtentamen, under läsårets omtentamensperioder. Du måste alltid anmäla dig -  både till ordinarie tentamen och omtentamen. Anmälan görs i Ladok senast 12 dagar före tentamensdagen.

Tillgodoräknande av kurser

Har du tidigare läst kurser vid Uppsala universitet, andra svenska lärosäten eller utomlands, t.ex. under utbytesstudier, kan det finnas möjlighet att inkludera dessa din examen. I de flesta fall krävs då att du ansöker om ett så kallat tillgodoräknande.

Examensarbete (exjobb)

I slutfasen av din utbildning utförs kursen Examensarbete. Det är ett självständigt arbete där tidigare kunskaper från hela din utbildning tillämpas.

Kursen söks inte som andra kurser via Antagning.se utan du blir antagen och registrerad när du uppfyller de formella kraven för att börja.

Senast uppdaterad: 2021-07-09