Examen på civilingenjörsprogrammet i energisystem

Teknat studentwebb hittar du all information om att söka examen. Läs vilka kraven är för examen i utbildningsplanen.

Införa eller tillgodoräkna kurser

Har du fortfarande kurser du behöver införa eller tillgodoräkna hittar du information här. 

Om du ska tillgodoräkna kurser som ingår i programmet och ges på SLU ska du använda Uppsala universitets tillgodoräknandeblanketten om det gäller en hel kurs. Om du ska tillgodoräkna del av kurs använder du SLU:s blankett Tillgodoräknande inom kurs.

Införa eller tillgodoräkna kurser från utländska lärosäten

Har du kurser från utländska lärosäten som du fått tillgodoräknade/införda i programmet ska du använda pappersblanketten för ansökan om examen, se http://www.uu.se/student/examen/

Du behöver då bifoga:

  • registerutdrag/transcript i original, eller en vidimerad kopia från aktuella utländska lärosäten
  • beslut om tillgodoräknande och/eller införande vid Uppsala universitet.

Antal poäng i examen ska inte överstiga 300 hp. Om du har kurser utöver det kan du få ett särskilt kursbevis för dem, som du ansöker om i särskild ordning.

ansöka om civilingenjörsexamen

Du ansöker om civilingenjörsexamen i Studentportalen Mina studier/Examen. Där ser du alla kurser du läst vid svenska lärosäten inklusive tillgodoräknanden och införande av svenska kurser. OBS att det är en yrkesexamen du ska ansöka om.

Ansöka om kandidatexamen

Du kan även ansöka om en kandidatexamen efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Läs om vad som krävs på sidan om generella examina på grundnivå.

alumnnätverk

Registrera dig gärna i Uppsala universitets alumnnätverk och SLU:s alumnnätverk - ett bra sätt ha fortsatt kontakt med universiteten. Du får information från respektive universitet och du kan se vart dina studiekamrater tagit vägen.

examensceremoni

Vi hoppas få se dig på examensceremonin/examensfesten!

OM jobb

Som du kanske vet har vi en lista med arbetsplatser där energisystemstudenter fått jobb. När du själv får jobb får du gärna meddela oss i programledningen var och med vad du arbetar. Både presumtiva studenter, nuvarande studenter och alumner är intresserade av att se var man får jobb när man läst på energisystemprogrammet.