Examensarbete på energisystemprogrammet

Examensarbetet utförs vanligtvis i slutfasen av studierna och är en kurs som ska ge dig som student träning i att planera, genomföra, dokumentera och redovisa ett självständigt arbete. Samtidigt ska det förmedla kontakt med forsknings- och utvecklingsarbete. I kursen ingår även inläsning och redovisning av utvald fördjupningslitteratur. Examensarbetet kan utföras vid ett företag, en myndighet eller en universitetsinstitution, i Sverige eller utomlands.

Du som läser på energisystemprogrammet blir registrerad på kursen antingen vid Uppsala universitet eller vid SLU, beroende på var ämneskompetensen (ämnesgranskaren) finns.

Examinatorer/koordinatorer för exjobbet

Du registreras på examensarbetet antingen på Uppsala universitet eller SLU, beroende på var ämneskompetensen finns.

Senast uppdaterad: 2021-09-20