Examinatorer/koordinatorer för exjobbet

Du registreras på examensarbetet antingen på Uppsala universitet eller SLU, beroende på var ämneskompetensen finns.