Information inför presentationen av ditt exjobb

Efter att ämnesgranskaren har tillstyrkt den preliminära rapporten och därmed gett klartecken för muntlig presentation ska du bestämma dag och tid för din presentation, när ämnesgranskare, examinator, opponent och du kan. Presentationen ska ske inom terminstid.

Boka lokal

Du får själv se till att lokal blir bokad.

  • För dig som gör exjobb på UU: boka lokal i Receptionen på Ångström. Ange projektnummer 113016110..
  • För dig som gör exjobb på SLU: be examinator boka lokal i MVM-huset.
  • Vid distansundervisning: din examinator bokar in din presentation i Zoom och du behöver inte boka lokal

Information om hur du kan delta i undervisning online via Zoom.

Skicka rapporten

Senast en vecka innan din presentation ska du skicka rapporten (inklusive en framsida innehållande endast ditt namn och titeln på arbetet) till ämnesgranskare och opponent samt för plagiatgranskning.

OBS! Om din rapport är sekretessbelagd ska du skicka den direkt till din examinators vanliga e-post adress. Den kommer inte att gå igenom samma typ av plagiatkontroll som övriga rapporter!

Plagiatgranskning

Din examinator får tillgång till rapporten i och med att den plagiatgranskas.

Kursmålsblanketten

Inför presentationen går du tillsammans med din ämnesgranskare igenom kursmålsblanketten. kursmålsblankett (skannad eller fotograferad) skickar du samtidigt som du skickar din inbjudan.

Inbjudan

Skriv en inbjudan till presentationen och skicka den senast en vecka innan du ska ha ditt seminarium till petra.jonsson@physics.uu.se om du är registrerad på Uppsala universitet eller till Ake.Nordberg@slu.se om du är registrerad på SLU. De lägger in din inbjudningstext i Kalendariet.

Din inbjudan ska innehålla:
- ditt namn
- dag, tid och lokal
- titeln på exjobbet
- en kort (populär) text som beskriver vad ditt exjobb handlar om
- namn på handledare samt eventuell universitetstillhörighet
- namn på ämnesgranskare samt universitetstillhörighet
- namn på examinator samt universitetstillhörighet
- namn på opponent

Din presentation

Din presentation bör ta ca 20 min och efter det framför opponenten sina synpunkter på ditt arbete under ca 10 min. Därefter kan handledare, ämnesgranskare och examinator framföra sina kommentarer till arbetet. Avslutningsvis ges utrymme för åhörarna att ställa frågor och framföra synpunkter.

OPPONENT

Du ansvarar själv för att du har en opponent. Det finns en excel-fil som hjälp. Den är bara tillgänglig för registrerade studenter. Vid UU finns mer information på Studium-sidan om opponering.

Kursvärdering

I samband med din presentation ber vi dig fylla i kursvärderingen. Den görs i Evald (SLU) respektive Studentportalen (Uppsala universitet).

Gör så här:
För dig som gjort ditt exjobb på SLU:

  • Logga in på Evald och fyll i kursvärdering för EX0724
  • Kursvärderingen är endast öppen i samband med terminsslutet (en vecka innan och två veckor efter terminsslutet)
  • Då handledning omnämns omfattar det även ämnesgranskning.

För dig som gjort ditt exjobb på Uppsala universitet:

  • Logga in på Studentportalen
  • Klicka på kursen "Examensarbete ES"
  • Fyll i kursvärderingen
  • Då handledare omnämns omfattar det även den roll som ämnesgranskare haft.
Senast uppdaterad: 2021-05-10