Publicering av rapporten

Arbeta in de kommentarer och förslag till ändringar etc som framkommit under presentationen i din rapport och skicka den nya versionen till ämnesgranskaren. När din rapport är tillstyrkt av ämnesgranskaren ska den godkännas av examinator och sedan publiceras. Om rapporten omfattas av sekretess ska den arkiveras  på universitetet och inte publiceras. För att skicka rapporten till examinator se information om plagiatgranskning på sidan Information inför presentationen av ditt exjobb.

För dig som gör exjobb på UU: ladda upp slutversionen av din rapport i Uppsala universitets publikationsdatabas DiVa enligt instruktion på http://www.teknat.uu.se/student/program-och-kurser/examensarbete/. Vid registreringen är det viktigt att du i fältet Serie väljer UPTEC ES. I fältet Examinator fyller du i examinator och ämnesgranskare som "ytterligare examinator”. Efter att du också är godkänd på oppositionen rapporteras godkänd kurs in i UPPDOK.

För dig som gör exjobb på SLU: Skicka den av examinator godkända slutversionen av din rapport som en pdf-fil till eva-lena.selfene@slu.se som gör SLU-framsida och den s k titelsidan och fogar samman med din text. Men läs först på sidan om formalia för rapporten. Efter att du också är godkänd på oppositionen rapporteras godkänd kurs in i LADOK. Rapporten kommer sen att laddas upp i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm) av institutionen för energi och teknik.