Registering på examensarbete på energisystemprogrammet

Börja med att titta på Teknat-fakultetens rutiner och riktlinjer för examensarbetet och läs sen ES-programmets kompletterande anvisningar noga.

Om du inte själv har förslag på vem som ska vara din ämnesgranskare kan examinatorerna hjälpa dig. Du kommer att registreras på Uppsala universitet om din ämnesgranskare är anställd där och på SLU om din ämnesgranskare är anställd där.

Det som behövs för att kunna bli registrerad på kursen är följande dokument, som du lämnar till din examinator. Dokumenten finns på teknatsidans exjobbssida.

  1. Ansökningsblankett (punkt 6) påskriven av dig, handledare och ämnesgranskare.
  2. En kopia på Samarbetsavtal (eller motsvarande avtal) påskrivet av dig och projektägaren (punkt 7).
  3. En kopia på Kursmålsblanketten (punkt 5) signerad av dig och ämnesgranskaren. Ämnesgranskaren kommer att behålla originalet tills exjobbet är klart.
  4. Preliminär projekt- och tidsplan - bör skapas i dialog med handledare och ämnesgranskare. Använd rubrikerna i mallen.
  5. Bevis på att förkunskapskravet (240 hp inom civilingenjörsprogrammet i energisystem) är uppfyllt.

Ungefär 3-4 veckor efter att examensarbetet kommit igång ska en detaljerad projekt- och tidsplan med tydliga delmål och projektmål vara klar och laddas upp på Studentportalen (gäller dig som exjobbar på UU) alternativt lämnas till Åke Nordberg (för dig som exjobbar på SLU) efter att den har godkänts av handledare och ämnesgranskare. Vid presentationen följs detta upp som ett utbildningsmoment.

Det är trevligt att få träffa alla studenter på kursen, så boka gärna en tid hos examinator för att överlämna/visa upp alla dokument och för att diskutera den preliminära projektplanen. Ska du göra ditt exjobb på Uppsala unversitet bokar du en tid hos Petra Jönsson via https://www.timecenter.se/uthenheten/

 Om du ska göra ditt exjobb på SLU så kontakta Åke Nordberg.