Stöd i skrivandet

Såväl Uppsala universitet som SLU erbjuder hjälp och stöd vid skrivandet. Du kan få hjälp med din text antingen genom att boka ett möte eller per mail eller Skype. På bägge universitetens webbplatser finns mycket bra information om referenshantering, skrivprocessen mm.