Forskning inom områdena energi, klimat och hållbar utveckling

Är du nyfiken på vilken forskning som görs på Uppsala universitet och SLU inom energi-klimat-hållbar utveckling? Här är några axplock.
 

Mer om klimat och bioenergi finns här
Fråga i fokus - Förnybar energi


Lyssna på UU:s forskarpodd

Hur blir man forskare?

Tycker du att det verkar spännande med forskning? Då kanske du ska söka en doktorandtjänst. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen.

Därefter kan man söka en s k postdoc vid något utländskt universitet eller i Sverige. De är på ett eller två år. Därefter kan man bli forskare. Som forskare arbetar man oftast i en forskargrupp.

Efter doktorsexamen kan man även arbeta inom den privata sektorn. Att bygga på civilingenjörsexamen med en doktorsexamen leder ofta till jobb som chef, forskare eller specialist.

Doktorandtjänster att söka på Uppsala universitet
Doktorandtjänster att söka på SLU

Doktorshatt och lagerkrans

ES-are som valt att forska

Läs om några av de som läst ES-programmet som valt en forskarutbildning.


 

JOHANNES ÄR DOKTORAND

Johannes Hjalmarsson är doktorand på Uppsala universitet på avdelningen för elektricitetslära sedan hösten 2018. Hans forskning inriktar sig mot distributionsnätsanalys och energilagringslösningar för att undersöka hur energilager kan spela en viktig roll för olika applikationer och tjänster i lokal- och regionnät.

Svante är doktorand

Svante W Monie är doktorand på Uppsala universitet inom forskargruppen Bebyggelsen Energisystem där han undersöker hur termiska energilager kan användas som en buffert inom energisystemet för att öka andelen förnybar energi.

Anders är forskare

Anders Erikssons är forskare på Skogforsk. Forskningen kretsar kring försörjnings- och värdekedjor för skoglig biomassa i den framväxande cirkulära biobaserade ekonomin. Den svenska skogsråvaran är en nyckel i den pågående omställningen till ett fossilfritt samhälle. Effektivare och smartare försörjningssystem måste tas fram då mer hållbar biomassa tas tillvara när vi ersätter fossilbaserade produkter med gröna hållbara alternativ.

David är forskare

Bild på David

David Lingfors är forskare på Uppsala universitet vid avdelningen för byggteknik och byggd miljö. Han gör energisystemstudier, framförallt inom solenergi, och tittar bland annat på var det är lämpligast att installera solceller utifrån en rad aspekter såsom elnätets styrka och kulturhistoriska värden.

Senast uppdaterad: 2021-04-08