Exjobbspresentation - Emil Arvidsson

  • Datum: –14.00
  • Plats: Zoom möte: ID: 661 1249 2876, lösen: 202020 https://uu-se.zoom.us/j/66112492876?pwd=SHo1R0FySmRQVjkzZEoxV01mQ2xWUT09
  • Föreläsare: Emil Arvidsson
  • Kontaktperson: Emil Arvidsson
  • Seminarium

Future Nordic Grid Frequency Quality

Minskad tröghet i elnätet riskerar systemstabiliteten och ställer högre krav på de systemtjänster som balanserar nätfrekvensen. Utöver befintliga tjänster finns så kallad syntetisk svängmassa, som på artificiellt vis ska ersätta den förlorade trögheten. En oadresserad fråga är hur frekvenskvalitén påverkas av de olika tjänsterna och om det finns anledning att prioritera en viss typ över en annan. Kan det vara så att dagens uppfattning och tillvägagångssätt är helt fel?

Välkommen!

Handledare: Per Norrlund, Vattenfall
Ämnesgranskare: Urban Lundin, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Anton Thorstensson