Exjobbspresentation - Philip Lundquist

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom möte: ID: 661 1249 2876, lösen: 202020 https://uu-se.zoom.us/j/66112492876?pwd=SHo1R0FySmRQVjkzZEoxV01mQ2xWUT09
  • Föreläsare: Philip Lundquist
  • Kontaktperson: Philip Lundquist
  • Seminarium

Operation strategies of using energy storage for improving cost efficiency of wind farms

Det finns ett växande behov av krisberedskap i Sverige, Europa och i många delar av världen. Ett område där Sverige har både utmaningar och möjligheter är inom energisektorn. Syftet med detta projekt är att ge en ökad förståelse över hur Sverige kan börja arbeta med att ställa om till säkrare, flexiblare och fossilfria bränslereserver. I studien har ett hybridenergilager simulerats tillsammans med en vindpark för att undersöka olika operativa strategier för systemet, både i daglig användning och i krissituationer. Om du är intresserad av mitt arbete och vilka resultat jag kom fram till är du välkommen att lyssna på min presentation.


Handledare: Kateryna Morozovska, Blås Energy/Kungliga tekniska högskolan
Ämnesgranskare: Johan Forslund, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Oliver Christiansson