Exjobbspresentation - Jessica Redander & Johanna Lenárd

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom möte: ID: 661 1249 2876, lösen: 202020 https://uu-se.zoom.us/j/66112492876?pwd=SHo1R0FySmRQVjkzZEoxV01mQ2xWUT09
  • Föreläsare: Jessica Redander & Johanna Lenárd
  • Kontaktperson: Jessica Redander & Johanna Lenárd
  • Seminarium

Development of a Real-Time Simulation Model in RSCAD of a STATCOM and its Control System

Vi står inför mänsklighetens kanske största utmaning hittills – klimatförändringarna. En åtgärd för att minska skadliga växthusgasutsläpp är att fasa ut fossila energikällor inom elproduktion och ersätta dem med förnybara produktionskällor så som sol- och vindkraft. En större andel förnybar elproduktion, i kombination med bland annat ett minskat antal synkrongeneratorer, ställer dock höga krav på elsystemet. För att upprätthålla systembalansen och inte riskera kollaps, måste elsystemet kunna hantera spänningsfall och fluktuationer.

Elsystemets förmåga att reglera spänning är nära relaterad till att kontrollera flödet av reaktiv effekt i systemet. En miljömässigt hållbar och kostnadseffektiv lösning är att lokalt implementera reaktiv effektkompensering för att säkerhetsställa att systemspänningen är inom acceptabla och driftsäkra nivåer, vilket kan göras av en så kallad Static Synchronous Compensator (STATCOM).

I det här examensarbetet har vi utvecklat en mjukvarumodell av en STATCOM med tillhörande kontrollsystem för realtidssimuleringar i RTDS. Modellen är skapad i programvaran RSCAD och inkluderar ingen hårdvara, vilket gör modellen mycket tillgänglig och resurseffektiv. Om du vill veta mer om STATCOM och vår modells övergripande arbetsförmåga är du hjärtligt välkommen att lyssna på vår presentation!

 

Handledare: Pinaki Mitra, Hitachi ABB Power Grids
Ämnesgranskare: Johan Forslund, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponenter: Anton Öberg & Hanna Canholm