Exjobbspresentation - Hanna Rangstedt Canholm

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom möte: ID: 661 1249 2876, lösen: 202020 https://uu-se.zoom.us/j/66112492876?pwd=SHo1R0FySmRQVjkzZEoxV01mQ2xWUT09
  • Föreläsare: Hanna Rangstedt Canholm
  • Kontaktperson: Hanna Rangstedt Canholm
  • Seminarium

Digital district heating - Developing the heating value proposition with the help of digitalisation

Fjärrvärme är Sveriges största aktör inom värmesektorn och är en sektor med potential att digitalisera processer för att förbättra systemet och fjärrvärmeaffären. Att implementera datadrivna teknologier som stordataanalys och optimeringsåtgärder skulle fjärrvärmesystemet kunna förbättras genom att kapa effekttoppar, öka flexibiliteten i fjärrvärmenätet och minska fram- och returledningstemperaturerna.

I denna studie utreds potentialen för digitalisering av fjärrvärmesystemet med avseende på ökad kundnöjdhet. Studien har genomfört simuleringar för olika digitaliseringscenarier samt intervjuat sakkunniga inom området för att avgöra aktuella digitaliseringstrender inom svensk fjärrvärme. Utöver möjligheterna med digitalisering listas en del risker som uppkommer i samband med digitalisering av fjärrvärmesystemet. Resultatet visar på att frågan är av både teknisk, ekonomisk och organisatorisk karaktär.

Om du är intresserad av fjärrvärme och vill veta mera om hur digitalisering kan utveckla fjärrvärmeerbjudandet är du varmt välkommen att delta på min presentation. 

 

Handledare: Anna Nilsson, IVL Svenska miljöinstitutet
Ämnesgranskare: Mikael Höök, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Jessica Redander