Karriär

De som läst på energisystemprogrammet har fått jobb på
- större och mindre energibolag, kärnkraftverk samt myndigheter som arbetar med energifrågor
- företag som utvecklar teknik och system för solceller, vågenergi och biogas
- Uppsala universitet, SLU, KTH, Umeå universitet, Chalmers samt på universitet utomlands som doktorander och forskare
- privata företag där de ansvarar för energiplanering, energihandel, energieffektivisering och miljösamordning

Campus på SLU