Programansvar

Foto Henrik Sjöstrand Programansvarig vid Uppsala universitet: Henrik Sjöstrand
Tel: 018-471 3329, fax: 018-471 5999
Institutionen för fysik och astronomi
Uppsala universitet
Box 535, 751 21 Uppsala
Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum 13164
henrik.sjostrand@physics.uu.se
Foto Stephan Köhler Programstudierektor vid SLU: Stephan Köhler
Tel: 018-673826
Institutionen för vatten och miljö
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7050, 750 07 Uppsala
Besöksadress: MVM-huset, Lennart Hjelms väg 9, Ultuna, rum B4097
stephan.kohler@slu.se

Programrådet för energisystemprogrammet
Se www.teknat.uu.se

Studievägledning och frågor om SLU-kurser

För frågor kring studievägledning och andra studerandefrågor  (t ex studieuppehåll) kontakta vår
Studievägledare:Sonja Droschke
Tel: 018 - 471 2873
Studentservice Ångström
Box 536, 751 21 Uppsala
Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum 11209
Lägerhyddsvägen 1
studievagledare-es@uadm.uu.se

Boka tid hos studievägledaren under www.teknat.uu.se/boka
 

För studievägledarfrågor rörande kurser på SLU:
studievagledning@slu.se

För frågor om kurser på SLU kontakta
Biträdande programstudierektor vid SLU:
Cecilia Sundberg
Tel: 018-671811
Institutionen för energi och teknik
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7032, 750 07 Uppsala
Besöksadress: MVM-huset, Lennart Hjelms väg 9, Ultuna, rum A5035
cecilia.sundberg@slu.se

Stöd och service

Tillgodoräknande

Stöd i skrivandet

Stipendier