Tillgodoräknande av kurs som ges på SLU

Om du har läst en kurs vid ett annat lärosäte som motsvarar en obligatorisk kurs som ges på SLU inom energisystemprogrammet kan du tillgodoräkna dig den i examen.

  • Om kursen du läst vid annat lärosäte anses motsvara den kurs som ingår i energisystemprogrammet ska du fylla i Uppsala universitets tillgodoräknandeblankett.
  • Om kursen du läst vid annat lärosäte inte anses helt motsvara kursen som ingår i energisystemprogrammet ska du fylla i SLU:s tillgodoräknandeblankett för del av kurs. När du följt instruktionerna på blanketten kommer du att få information om vad du behöver komplettera med. Du måste alltid anmäla dig på antagning.se till den kurs du ska göra ett tillgodoräknande inom kurs för.