Kurser på energisystemprogrammet

Under de tre första åren är i princip samtliga kurser obligatoriska. I årskurs 4 och 5 väljer du kurser efter eget intresse och inom ramarna för kraven för en civilingenjörsexamen.

valbara kurser i åk 4 och 5

tillgodoräknande

Ångströmlaboratoriet