Projektarbete i energisystem

Inom tillvalskursen Projektarbete i energisystem har du möjlighet att träna på att självständigt - enskilt eller tillsammans med en eller flera andra studenter - planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete. Syftet är också att du ska få användning för, fördjupa och bredda kunskaperna från tidigare studier inom energisystemprogrammet.

Omfattning och kursplaner

Kursen ges som 15 hp. Du läser den antingen på SLU eller på Uppsala universitet. Var du registreras beror på inom vilket av universiteten kompetensen inom området finns, dvs var du hittar ämnesgranskaren.

Kursplaner på SLU: Projektarbete 15 hp Fördjupande projektarbete 15 hp
Kursplaner på Uppsala universitet: Projektarbete 15 hp Fördjupande projektarbete 15 hp

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 100 hp inom civilingenjörsprogrammet i energisystem för Projektarbete (G2F). Kunskaper motsvarande 130 hp inom Civilingenjörsprogrammet i energisystem varav 10 hp på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska) för Fördjupande projektarbete (A1F).

Ansökan till kursen

Lämnas till examinator på särskild blankett. Innan start av kurs skall förslag på arbetsplats, handledare och ämnesgranskare godkännas av examinator.

Du som gör kursen på SLU ska dessutom söka kursen på antagning.se.

Den muntliga Presentationen

Du presenterar ditt projektarbete på ett seminarium

Övrigt

  • Kursen kan genomföras under valfri tidsperiod under året.
  • Endast en projektkurs i energisystem kan medräknas inom examenskravet för civilingenjörsexamen i energisystem.
  • Om du gör en Minor Field Study (MFS) kan du göra det inom kursen Projektarbete i energisystem 15 hp, dock endast om du är registrerad på SLU. Det finns kurstillfällen under hösten, våren och på sommaren. Se information om hur du söker pengar för MFS via SLU.

Kursansvariga

Kursansvariga och examinatorer för projektarbetskurserna är:
- för kurs som ges på SLU: Åke Nordberg
- för kurs som ges på Uppsala universitet: Henrik Sjöstrand

Genomförda projektarbeten på energisystemprogrammet

2018-04-10 Martin Ericson: Systemutformning av autonom batteridriven traktor inom lantbruket

2017-10-06 Agnes Andersson och Linnéa Leppänen: Avfallsförbränning i Chisinau

2017-10-05 Ulf Hävermark: Gårdsbaserad uppgradering av biogas med askfilter

2016-11-07 Daniel Furén och Hampus Johansson: Implementing a photovoltaic system on ACOHOF family farm school in Tatum, Cameroon - A pre-study to evaluate a suitable system design

 2016-09-07 Tobias Alm: Utvärdering av ett lastbärarsystem för att effektivisera virkeslogistiken vid avlägg

 2016-01-21 Svante W Monie: Temperature Decline and Life Expectancy of Geothermal Reservoirs

 2014-04-27 Martin Eckerwall, Christian Jansson och Viktor Larsson: Development and testing of a biogas technology in Malawi to reduce deforestation and support climate change mitigation and adaptation

 2014-03-05 Mikael Gidstedt och Hanna Jansson: Energy harvesting in Malawi

 2014-01-30 Ambjörn Lätt och Tomas Löfwall: Analyzing Energy Efficiency at a Fruit Drying Plant in Adeiso, Ghana

 2013-12-17 Erik Kalin: Energiewendes påverkan på det nordiska kraftsystemet

 2013-11-06 Klara Klingborg och Pauline Saers: A feasibility study of HiLight as an energy solution to communities in the interior of the State of Amazonas

 2012-06-07 Erik Hellström och David Hermansson: Simulator för el- och värmeproduktion

 2012-05-21 Johanna Grim och Maria Johansson: Evaluation of a biogas plant in Adeiso, Ghana

 2012-04-27 Maja Wennerberg Fåhraeus, Mira Rosengren Keijser och Lisa Gerdin: Potential för vågkraft på Sri Lanka

 2011-11-11 Simon Larsson: Modellering av Uppsala kommuns energisystem och klimatpåverkan - basår, referensscenario och aktörsscenario för år 2020 och år 2030 i LEAP

 2011-11-10 Johan Andersson, Kristin Brunge, Tobias Walla: Biogas från gödsel och gräs i kombination med dikalvsproduktion, möjligheter och begränsningar 

 2011-10-24 Henrik Olsson: Biogasproduktion i Nor - En studie av förutsättningarna 

 2011-06-13 Karin Salevid: Household Gasifiers for Western Nepal

 2011-05-30 Olle Viotti: Kostnadsoptimering av interna uppsamlingsnät i vindkraftparker 

 2010-08-20 Maria Thomtén: Waste incineration: Making the drying process more efficient - a case study in Chennai, India 

 2009-06-02 Agnes Falck: Individuell mätning och debitering av värme i lägenheter". 

 2010-06-21 Anna Freiholtz: Solvärme i enfamiljshus – En jämförande studie mellan två liknande objekt 

 2010-06-11 Gustav Bergman: Key performance indicators with respect to energy 

 2008-09-01 Rickard Ekström: Nätanslutning av vågkraftpark 

 2008-04-15 Gerd Lejdstrand: Byggandet av en fyllningsdamm - studie av en dammbyggnation i Näs 

 2007-12-06 Hilda Dahlsten: Effektivisering av energiförbrukningen hos ett energibolag 

 2007-12-05 Kersti Johansson: "Energy system of the Loess Plateau

Publikationer Projektarbete i energisystem

Projektarbeten publicerade på SLU (Epsilon)
Projektarbeten publicerade på UU (Diva)

2018
Martin Ericson: Systemutformning av autonom batteridriven traktor inom lantbruket

2017
Agnes Andersson & Linnéa Leppänen: Avfallsförbränning i Chisinau

Johan Andersson, Kristin Brunge & Tobias Walla: Biogas från gödsel och gräs i kombination med dikalvsproduktion – möjligheter och begränsningar

Ulf Hävermark: Gårdsbaserad uppgradering av biogas med askfilter

2016
Tobias Alm: Utvärdering av ett lastredessystem för att effektivisera virkeslogistiken vid avlägg

2015
Martin Eckerwall, Christian Jansson & Viktor Larsson: Tubular polyethylene biogas digesters – Development and testing of a biogas technology in Malawi to reduce deforestation and support climate change mitigation and adaptation

2014
Erica Hellgren & Amanda Lindquist: The interest for green telecom in East Africa : An evaluation over the market conditions and availability of solar based power supply for radio sites in East Africa

Erik Kalin: Energiewendes påverkan på det nordiska kraftsystemet

Ambjörn Lätt & Tomas Löfwall: Energy analysis of a fruit drying plant in Adeiso, Ghana

2013
Johanna Barr: Improving Maintenance of Micro Hydropower Systems in Rural Nepal – A qualitative study evaluating problems affecting micro hydropower maintenance and their possible solutions

Erik Hellström & David Hermansson: Simulator för el- och värmeproduktion – påverkan på ekonomi och miljö

2012
Johanna Grim & Maria Johansson: Evaluation of a biogas plant in Adeiso, Ghana

Simon Larsson: Modellering av Uppsala kommuns energisystem och klimatpåverkan - nuläge samt referensscenario och aktörsscenario för år 2020 och år 2030 i LEAP

2011
Katrine Berning: Design of Stand Alone Renewable Power Supply Systems on Futuna Island, Vanuatu

2010
Camilla Axelsson & Theres Kvarnström: Energy from municipal solid waste in Chennai, India – a feasibility study

Tomas Bergsten: Evaluation of the Sunlabob Battery Lantern from the Perspective of Users in Rural Lao PDR

Senast uppdaterad: 2021-09-27