Självständigt arbete i energisystem

Under tredje året görs ett projektarbete inom kursen Självständigt arbete i energisystem där sex till åtta studenter bildar en projektgrupp. En handledare stöder projektgruppen. Projekten ska ha anknytning till något energisystem och vara utformat i samarbete med företag eller myndighet.

Förkunskaper och presentation av projekten

Förkunskapskrav

För att få läsa kursen måste du uppfylla behörighetskravet 120 hp inom energisystemprogrammet vid kursstart. Du registreras antingen på kursen på Uppsala universitet eller på kursen på SLU beroende på var handledare finns. Innehållet i kursplanerna är detsamma.

Presentation av projekten

I slutet av vårterminen presenterar grupperna sina projekt inför övriga deltagare i kursen samt med en postervisning som är öppen för alla.

Se postrar från årets och tidigare års självständiga arbetekurs, och läs de rapporter som är publicerade.

Läs reportage från vårterminen 2015 när fyra av grupperna dessutom presenterade sina projekt för företagare.

Studenter bygger vindkraftverk inom kursen självständigt arbete