Ordinarie tentamen på SLU

Tentamensanmälan införs nu successivt på kurser på SLU. Om kursen du läser har anmälan anmäler du dig på SLU:s Studentwebb. Kursansvarig informerar vad som gäller för den kurs du läser - om ni ska anmäla er eller om det inte behövs.

Om du som läst kursen vid tidigare tillfälle vill tentera vid ordinarie tentatillfälle
måste du kontakta kursansvarig senast två-tre veckor innan tentan, alternativt anmäla dig på SLU:s Studentwebb.

Kontaktuppgifter till kursansvariga på SLU finns att söka ut via
SLU:s översikt över kurser på ES-programmet.

SLU:s tentamensregler