Ladok införs på UU i oktober 2018

2018-05-29

Vecka 40 höstterminen 2018 kommer studiedokumentationssystemet Uppdok ersättas av Ladok, samma system som ni har på SLU sedan ett par veckor.
Under perioden 27 september till 8 oktober kommer det inte vara möjligt att lägga in ny information i något studieadministrativt system vid Uppsala universitet!

Det går inte att göra några nya kursregistreringar från 27 september till 8 oktober i systemen, registrera resultat eller göra andra åtgärder som till exempel att lägga in studieuppehåll. Det är därför viktigt att du ser till att registrera dig i tid till kurser och program höstterminen 2018.

Mer information om hur bytet kommer att påverka dina studier.