Länsstyrelsen: utsläpp i Fyrisån äventyrar fisken

2018-06-05

Vattenfall i Uppsala har fått tillstånd att släppa ut 7 ton ammonium om året i Fyrisån men länsstyrelsen befarar att det kan skada fisken. Länsstyrelsen kräver att utsläppen bantas med 3 ton och överklagar nu till domstol

Läs artikeln i Upsala Nya Tidning