Tyck till i programenkäten!

2018-09-26

Programenkäten handlar om hur du upplever din utbildning och ditt utbildningsprogram. Svaren kommer att användas för att fortsätta utveckla utbildningarna.

Alla som går i åk 2 eller högre på civilingenjörsprogram eller kandidatprogram (utom LKF) har per e-post fått inbjudan att delta i en programenkät hösten 2018.

Vi uppskattar att du tar dig tid att svara på enkäten och hjälper oss förbättra din utbildning! Har du inte fått någon länk, eller har andra frågor om programenkäten, kontakta gärna Bjorn.Victor@it.uu.se.