Bli gymnasieambassadör!

2018-11-22

Vill du dela med dig av dina erfarenheter och inspirera fler att plugga teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet? Som gymnasieambassadör kan du åka till din gamla gymnasieskola och/eller till en eller flera gymnasieskolor i Uppsala med omnejd.

Ansökningstid 15 - 30 november.

Resorna kan göras från och med mitten av december till och med första veckan i april. Bästa tid är straxt före eller efter jullovet.

Läs om hur du blir gymnasieambassadör