Ny biträdande programstudierektor på SLU

2018-12-21

Vid årsskiftet tar Anders Eriksson över som biträdande programstudierektor på SLU för civilingenjörsprogrammen efter Gertrud Nordlander, som går i pension under 2019.  

Anders läste energisystemprogrammet 2006-2011, disputerade 2016 och forskar nu inom bioenergiområdet. 

Senast uppdaterad: 2021-04-12