MFS-Stipendium Infomöte & skrivarstuga

2019-04-04

Minor Field Studies (MFS) stipendium: infomötet och skrivarstuga - 10/4

Har du frågor om Minor Field Studies?  Undrar du vad en MFS-studie innebär?  Eller har du börjat med din ansökan, och vill få lite stöd från MFS-handläggaren?

Kom till Datorsal 2, Ulls hus (Ultuna) på onsdag, 10 April 2019, kl. 12:30-15:00 (första timmen är infomötet, därefter är det skrivarstugan)

Vi har bjudit in tidigare MFS-studenter för att prata om sina erfarenheter med MFS-programmet. Du har möjligheten att lyfta frågor direkt till MFS-alumner. 

Frågor? Kontakta Mobilitet@slu.se

Ansökan

Ansökan ska skickas in senast den 15 maj 2019.

Läs mer om hur man söker MFS-stipendium på studentwebben: https://student.slu.se/studier/studera-utomlands/examensarbete-utomlands/

MFS-studien ska genomföras under höstterminen 2019. Fältstudien ska äga rum i minst 8 veckor (minst 56 dagar) och hemkomst till Sverige måste ske senast sista januari 2019.  Beslut annonseras i slutet av maj.

Nästa ansökningsomgång därefter blir 15 november för att åka i vårterminen 2020.

Senast uppdaterad: 2021-04-12