Delta gratis i Värme- och kraftföreningens konferenser

2019-05-13

Varje år ger Värme- och kraftföreningen (VoK) möjlighet för upp till tio studenter att gratis besöka föreningens konferenser (Panndagarna, Värme- och Kraftkonferensen samt Skadegruppens temadag) med ersättning även för rese- och hotellkostnader. Föreningens syfte med detta är att fler studenter ska få upp ögonen för alla de spännande möjligheter och utmaningar en karriär inom energi-, process- eller skogsindustri kan medföra.

Beskrivning av VoKs konferenser

Panndagarna
Panndagarna är en årlig konferens som belyser teknikutveckling inom el- och värmeproduktion. Konferensen tar även upp andra aktuella frågor, exempelvis styrmedel, miljö-, bränsle- och underhållsfrågor. Panndagarna anordnas varje år på en ny ort i Sverige och innehåller alltid ett studiebesök till en utav medlemsföretagens produktionsanläggningar. Konferensen besöks varje år av cirka 200 personer och hålls nästa gång i Gävle 28-29 april 2020.

Värme- och kraftkonferensen
Värme- och kraftkonferensen som arrangeras i november varje år i Stockholm behandlar strategiska frågor för kraftvärmebranschen samt aktuella lagar och styrmedel. Konferensen är en populär del av Energi- och Industridagarna, som VoK anordnar i samarbete med Matarvattensektionen, Sodahuskommitteen och ÅF. Datum för 2019 års konferens är 12 november.

Skadegruppens temadag
Skadegruppens temadag är ytterligare en konferens som anornas som en del av Energi- och Industridagarna. Konferensens fokusområden är drifterfarenheter och förebyggande underhåll. Datum för 2019 års konferens är 13 november.
Ansökan om gratis deltagande under föreningens konferenser
Möjligheten att som student anmäla intresse att delta gratis under någon av föreningens konferenser (Panndagarna 2020 eller Värme- och Kraftkonferensen och Skadegruppens temadag 2019) med ersättning även för rese- och hotellkostnader ges till samtliga studenter vid svenska högskolor och universitet. Det finns således inte något krav på att ha färdigställt ett examensarbete/avhandling utan det räcker med en vilja att få en inblick i alla spännande utmaningar och möjligheter en karriär inom energibranschen eller skogs- och processindustrin kan innebära.
En av VoK utsedd priskommitée väljer varje år upp till tio studenter bland inkomna ansökningar. Ansökan görs via formulär för gratis deltagande i VoKs konferenser och skickas till vårt sekretariat vok@afconsult.com.

Om VoK
VoK är en ideell förening med medlemmar från bl.a. skogsindustri, processindustri och el- och värmeproducerande företag samt leverantörer inom dessa branscher. Antalet medlemsföretaget uppgår idag till över 100 och flera högskolor finns också representerade.
Föreningens syfte är att, till nytta för medlemmarna, tillvarata drifterfarenheter från värme- och kraftproducerande anläggningar för att kunna förbättra teknik, säkerhet och miljöprestanda inom ramen för en god produktionsekonomi.
VoK arrangerar årligen tre konferenser, ger ut informationsblad samt registrerar, sammanställer och informerar om skador och tillbud som rapporteras in från industrier med ång- och hetvattenanläggningar för energiproduktion.

Senast uppdaterad: 2021-04-12