Arkivera ditt material i Fronter i tid

2019-05-20

Du kommer ha tillgång till Fronter under hela 2019 innan vi stänger möjligheten att logga in.

När Fronter har stängt kommer du inte att kunna komma åt ditt material som du har lagrat. Spara därför ned det du vill behålla i god tid innan vi stänger Fronter.

https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/canvas-larplattform/

Senast uppdaterad: 2021-04-12