Värme- och Kraftföreningens stipendium 2019

2019-05-13

Sedan 2012 delar Värme- och kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium med syfte att uppmuntra examensarbeten och forskning inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten och/eller doktorsavhandlingar som tilldelas ett stipendium på 20 000 SEK vardera.

Utöver stipendier för examensarbeten/doktorsavhandlingar utser priskommittén från och med 2018 även upp till tio studenter som ges möjlighet att gratis besöka föreningens konferenser (Panndagarna, Värme- och Kraftkonferensen samt Skadegruppens temadag) med ersättning även för rese- och hotellkostnader. Syftet är att fler studenter ska få upp ögonen för alla de spännande möjligheter och utmaningar en karriär inom energi-, process- eller skogsindustri kan medföra.

Kriterier för nominering av examensarbete/doktorsavhandling
För att kunna utses för stipendiet måste examensarbetet/doktorsavhandlingen vara offentlig och till nytta för flertalet av föreningens medlemmar- idag eller i framtiden. Stipendiet delas endast ut till av högskolan eller universitet godkända examensarbeten eller avhandlingar, under innevarande eller föregående år.
Examensarbetet/doktorsavhandlingen kan vara av såväl teoretisk som experimentell art. Det finns inga krav på att arbetet primärt ska inrikta sig mot kraft- och värmeteknik, det kan till exempel vara tillämpningar av examensarbetet som är av stort intresse för föreningens medlemmar.

Ansökan om stipendium 2019
För att kunna ansöka om VoK:s stipendium 2019 ska du ha disputerat alternativt utfört ett examensarbete inom vårt verksamhetsområde under HT 2018 eller VT 2019. Formulär för ansökan om stipendiet hittar du på vår hemsida, www.vok.nu. Ansökan skickas till vårt sekretariat vok@afconsult.com. Ansökan ska vara inne senast 30 september 2019. I samband med ansökan är det även möjligt att uppge intresse för att delta kostnadsfritt i någon av föreningens konferenser.
Stipendiaten förbinder sig att presentera sitt arbete under VoK:s konferens Panndagarna i Gävle 28-29 april 2020.

Mer information

Senast uppdaterad: 2021-04-12