Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen

2019-09-30

Syftet med IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt inom olika områden och kommer att sammanfattas i en syntesrapport.

Läs IVA-rapporten för mer information.

Senast uppdaterad: 2021-04-12