Ultuna Näringslivsdag 2019 söker studenter som kan vara företagsvärdar

2019-10-23

Vi söker nu studenter som vill vara företagsvärdar den 13 November kl. 11.00-16.00 i Ulls hus och undervisningshuset.

Som företagsvärd visar du företaget vart de ska stå, svarar på frågor, uppmärksammar andra studenter till montern samt är en tillgänglig resurs under dagen för företaget.

I gengäld får du måltider under dagen samt får delta på middag med företaget. Du får också en bra inblick i företaget samt en bra kontakt för din framtida karriär.

Skicka din anmälan till: uls_und@stud.slu.se. Ange: namn, program, årskurs, mobilnummer, önskemål om företag rankade 1-3 samt matpreferenser.

Bland utställarna finns många företag som är intressanta för ES så som t.ex. Sweco, WSP, RISE, DGE Mark och Miljö, Skogforsk, Ramböll, Drivhuset Uppsala, Energimarknadsinspektionen, Geosigma, Green Innovation Park, Mellanskog, Norconsult.

Senast uppdaterad: 2021-04-12