Ny biträdande programstudierektor på SLU

2020-01-24

1 februari tar Cecilia Sundberg över som biträdande programstudierektor på SLU för civilingenjörsprogrammen efter Anders Eriksson, som kommer börja arbeta på Skogforsk. 

Cecilia läste miljö och vattenteknikprogrammet och tog examen 1999. Hon disputerade 2005 och forskar nu inom bioenergiområdet. 

Senast uppdaterad: 2021-04-12