Lärare på ES får UTNs pedagogiska pris 2019

2020-01-29

Han har inspirerat och motiverat sina studenter på ett sätt som få föreläsare lyckas göra. 2019-års pedagogiska pris tilldelar UTN Ali Al-Adili.

Bilden kan innehålla: 1 person, selfie, växt, träd, närbild och utomhus

Ali Al-Adili har inspirerat och motiverat sina studenter på ett sätt som få föreläsare lyckas göra. Med sina enastående pedagogiska färdigheter har han lyckats förklara komplext kursmaterial på ett strukturerat, metodiskt sätt och nöjer sig inte förrän samtliga studenter förstår. Genom att lära sig namnen på sina studenter och sätta sig in i studenternas studiesituation skapar Ali en god grund för ömsesidig förståelse och respekt, föreläsare och student emellan. “Ingen lärare har någonsin visat lika mycket intresse för sina studenter och det märks att han verkligen vill vårt bästa och att vi ska lära oss” skriver en student om Ali i nomineringen.

Ali går även steget längre än att bara sträva efter att studenterna ska uppnå lärandemålen för kunskap och förståelse. Ali har även viljestyrka att utveckla sina kurser. Genom att aktivt fråga och diskutera kursens innehåll och underlag med studenterna söker Ali synpunkter och förbättringsförslag som kan användas för att fortsätta utveckla kursen så att studenter under nästkommande kurstillfällen ska ha ännu bättre förutsättningar för att förstå kursinnehållet.

Hans brinnande engagemang för studenterna och strävan efter att förbättra studenternas studiesituation och sina kurser leder till att UTN:s pedagogiska pris 2019 tilldelas Ali Al-Adili.

Senast uppdaterad: 2021-04-12