Med anledning av coronaviruset - hur påverkas studenter?

2020-03-13

Just nu pågår ett intensivt arbete inom universitetet för att minska smittspridningen med anledning av coronaviruset.

Det viktigaste är:

Stanna hemma om du känner minsta symptom på förkylning, hosta eller feber. Stanna hemma två dagar efter du blivit kvitt symptomen.

Åtgärderna för att minska smittspridningen kommer att innebära, exempelvis:

  • tentamen kan komma att läggas om till andra tidpunkter och i andra lokaler
  • fler omtentamenstillfällen skapas
  • föreläsningar kan komma att ges på distans, institutionerna ser också över hur de kan underlätta deltagande på distans

Håll dig löpande informerad!

Information om dessa typer av förändringar kan komma tätt inpå. Vi ber samtliga studenter att hålla sig löpande informerad, via sin studentmejl samt på studentportalen och den särskilda sidan om coronaviruset.

Om du har frågor, kontakta din studievägledare.

Senast uppdaterad: 2021-04-12