Nya beslut om fortsatt distansundervisning och examination på distans vid UU

2020-05-05

Med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 ska undervisning och examination fortsatt ske på distans fram till den 7 juni 2020 om inget annat beslut meddelas. Examination under omtentaperioden i juni 2020 ska ske på distans. Detta gäller för kurser vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-04-12